DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1877 str. 63     <-- 63 -->        PDF

~ 119 -


ski činovnici. Bio se tiče saino^-a Ubli-oja iiuoMiih obćinali. pokazuje
izknstvo u bivšoj vojnoj ki-ajiiii. (h ta uredba veliki trošak zabtirva,
koji obćine u gradjan&koj Hivat^koj i Slavoniji iinajncH obieuo ne«
znatan žumski i povrh toga jos los [)o^jc(l. mbi nooiti mogle,
makar bi se i vise urba!´E,kili, pače i političkih obćmali .sJozih) u
jednu iuiovnu obćinu. V ostalom vrlo je dvojbeno, da li bi se spojitba
više obćinali u j(-dnu iz\cs1i (!.da. ako ,^e uvaži okoliiost. da
kod mnogih olK´inab. sto ])i .se najsjit) Inijr 8|)ojiti nsuglo u jednu
imovnu olu-iim, nestoji šumski posjed jedne obeiue prania drugoj
u nikakovu razmjorju, koja bi okolnost bez d\ojbe bila najvećom
zaprekom ustrojenju imovnih šumskih obeinah.


Ad 4- Šio se tiče segregacije i koma ;acije zciulji^ah primjećuje
se, da se dolična osnova zakona u i´azpravi uaiazi i ima izgleda,
da će skorim doći na usia\no [ircLrcsivarijc u sihoru.


Ad 5. Predlog, da >{) radi sirjo naobrazbe sumarah osnuje u
Zagrebu šumarska akademija, od])ada lim. .sto je po lahoru jur
prihvaćen i na previšnju sankciju već podnesen zakon o preustrojstvu
kr. gospod.iisko-šuniarskoga nćiiista u Križevcih, po kom nauk
za šumare traje, ne kao dosele dvif \eć ti i godine, pa jo pit´Uia
tomu i naukovua o.^nova znamenito razMrenu. Otiui loga piimj^^ćuje
se. da je proračunom zenuiljskioj (tsiguian i Jedan štipendij za
šumarsku struku o kom se bpo.-.obni mladn:! na vi.okit ueevnih
zavodih naobrazuju u svojoj struci.


Ad 6. Zaključak glavne skup^tinf^ da hrvat-slavonsko dru/ivo
ima voditi šumarsku ,^tlU!^tiku podjumo si-´ odobi ava i kr. zeujalj.
vlada spicmna jo di´užf\u ići n,\ i´uku, gdje bi god bilo j)ofrcbno
njezino ]>osrcdo\anje kod abiranja službcnili podatakah. btn ,p tiće
podpoi´O iz zemaljskih srodstvah, dvoji se da bi kod sabiranja
statističkih podatakah nH)gio biti ikakovih povećih troškovah, a ako
m\h]\ druztvo da bi mu trebalo podpoie za izdanje Matislike. primjećuje
SM, (1,1 b" abfani mateiijal može predali stati tićkomu
uredu ove zemalj. vlade, koji ć´^ laj materijal uredili, ter ga u .b-\om
godišnjem Ijetopi ai o zemaljskom trošku izdati.


Ad 7. Hlo se tiće nodboru kr zcni. kuliuLuoga \i(ća lusde po ji^tlan ^unrar,
primjećuje fe, da je za !,< već pro\idjei!i) lainim /akon-un ob ustroju
\ieća za zemalj. kulturu. k<*je .e u mislu g ´2. z ikona iuia sastojali
IZ ^ti ulvo\njakah za bVe grano go4)odaibtva i šamarbt\a.