DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1877 str. 60     <-- 60 -->        PDF
— 116 —


i´azlika tim veea, (^iin je manja nzeta iiormnhri znliha pri sravnjivanju.
Tim postiipkom \)\ si^ A\sma prekomjerno sjrUu.


PTniulesliagenov nann prorjene ima mnogo protivnika, ali i
mnogo pi´istalarn. mpdju posljednjiml njokoje korifeji´ ii sumjarskoj
struci, nu od praktikeiii nije se nikada za probitačan priznao.


U novije doba su pojedini šumari a izmedju pisar-a šnmarni k
i profeso r Keje r obračun normalne zalihe po austrijskoj kameralnoj
procjeni za. toean priznali, samo što je Hejer razlikovao, u
kojoj se godišnjoj dobi taj obračun preduzeti ima. navadjajue, da
je normalna zaliha:


a) najveća po dovršenom godišnjem pi-irastu pod jesen do
sječnje stare sječe u zimi ili u proljetjn, jer je onda normalni poredak
sastojine pođpun ;


d) najmanja odmab poslie godišnje sječnje i s prolietja početkom
novog prirasta, jer je n to doba dovršena najstarija sječa;


c) polovicom ljeta je sredina međju a \ bj pošto onda cieli
sječni red istom polovicu prirasta od tekuće godine postigne, te se
razlike medju a i h izjednače.


Na temelju gore navedenih razlika, računa Hejer normalnu
zalihu po sliedečih izrazkah :
ad c^ da jenorm.zalihaa = -^X-^; ad d, ar^-´´^—´ ~; d.d. e, a = -^.


Stavimo ii ove izrazke vrednote, rabljene n prinjjerih pod A,
gdje u lOO-godisnju obhođnju, a t godišnji normalni prihod od
7427-22 k. met. znači, onda je normalna zaliha:


n), a =.100, ^^ x ^i ^ = 375074-61 koc. met.


^-3. r^^lOO. ^-11^:^:^371361 koc. met.


t. j. kad so svote od 1 i 2 sbroje i sa ´i razdiele, dobijemo popriečni
iznos, to so onda izjednačuje normalna zaliha polovicom
ijt^ta: 375074-Gl ;< r>(j7(547-39 = 742722 : =37136 1 koe. metara,
koju zalibn i
j- kao točnu priznaje.
Bez da se u dalnje mjerodavno razglabanje tih razlika
upuštam, ojjazifi mi je samo, da se s razloga, ^to normalni
prihod a po tom i godišnji prihod za cielu godinu, a ne posebno
za jesen ili za proljetje valja, ta razlika suvišnom smatra.


Gore navedene j-azlikosli po dobi godino za obračun normalne
zalihe jf.su pako za lifceraturnu povjest šumarstva u toliko važne, u