DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1877 str. 6     <-- 6 -->        PDF

~ 62 —


K(iko je laj ^-cliladd tuirod ^^juiiakovao i liajdnkovao". tako je
dahomc lui^lb) i o´-jećao. pa tako jft gospodario i živ()\´ao poKveiJia
na viv^arbku. Jla da i niesu ti krašani jož i da\i daiiaj^^nji pveko
n´lui pi^´ol)itlJi, Diogka bi se i])ak ta njiLova narav razabrati iz ^piBo\
a po\iedujrcili. f^to ?e je i kako se je onda t^bivalo. Muževi bijaliii
ppreiiiiii i jaki p.odiioslti iiajveai oskudicu a braneći svoje ognjište
i eet!ijući vihn uztcajati naporom te .postajati na strašnu nije^
tu\ ali. kad ])i nastali doliri dani, sjedi dangubiti i trošiti, a sirote
zenp nokn nu1r]ji^o feku i neka se brinu ;^a svalvdasnji kmšac. Gdje
je irebali* bili \a/da na opi e/u te bojak biti s neprijatelji i pusl^arnti
^e s tir/^kinu iiajduci; ;4dje se je ua tom buaniku moralo samo


tovati i nedruidt se s ostalim napi´ednijim svietom, tuj nije mogla
civilij^arija ^atblmuti nmožinu. Sama je vlada istom u 17. stoljeću i
to ^anio vojniMdm sustavom i velikom novčanom pripomoći mogla
dokopati se neke male moći. da gospodnje tim Ijntbn prkosnikom.


Vz tak\e okolnosti nije moglo uljudjnjuće ratarstAO oteti mali
tiem n\anje, sto je kakvoća tla na nmogo miesta bila nepodobna
mekoćejjju; a ob obrtib. koji bi ndobroćiidili na^´astaj. nije bilo ni
poiiiisliti. Rivljalm se dakle jedinim stoćai´stvom, temeljeć ga na paši^
a VA to vojniliovalm za plaću. bajdnko\ahu i kradialm goru. Pa i to
toli odhićno stočarstvo dotjeri\´alo se što A´ećma na varvarsku, nije
se gledalo, kakva da bade stoka, već samo da je bude vise.


Po toui je dakako ])asa morala postati pre^tetnom i šnmi i
zemlji, a koze uzeše karati šmnu bez ikakve zapreke. I sbilja pošlo
je bdo toJi naopako, da je dada već a sredini 18. stoljeća odlučila
bila posvema zatrti koze i da je g. 1764. po previši^joj zapoviedi
sbilja došlo do izvedbe, te da su tisuće koza Uo poklane što prodane.
Ali okolnosti i la-ajisnici bijahu jači od dvorskoga ratnoga vieća
i njegovih organa; ostalo koza još dosta i toliko se zaboravilo na
njihovo zatiranje, da ih se je na svršetku prošloga stoljeća u karlovačkoj
krajini opet našlo G4.()00 glava.


Uza sve to treba na imi uzeti, da se naehi gospodarstva nije
nikako pronjienio a kamo li na bolje okrenuo, dapače da je predjašnja
privreda (ćetovaiijem. prodajom gore i palenjem vapna) dan po
ibn jenja\ala, a da se je pučanstvo naravnim ponmoživanjem sve
malo po malo potrostručiio te za toliko umnožalo i svoju stoku a
nao])ako ]>o šumu pri/aoknpilo i veća pašišta.


A.ko je pa^a već u sredini IK, stoljeća, kad je n karlovačkoj
krajini na četvornu milju dopadalo samo 040 duša, t