DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1877 str. 59     <-- 59 -->        PDF

— 115 —


se drvni primat po iskustveiiili -krizaljlrah. po kojili ^e iiadje
zbiljni piira.st od prve godine do uporabne do])e rui temelju pronadjenc
drvne mno´/Jni-´ u šumskih sastojinali od različite dobe.


Sastavkom takovih skrižaljka po&tigao ,^e je doista iiapriedak
za obračun (irvnog pi´ira,sta u različitih (]obah, ali ujedno i nazadak
glede ustanove noroialne drvne zalihe, jer Ilundeshage n
svotu drvne množine, kako se ista po zbiljnom prirastu od l-godi^nje
do uporabne dobe nadje, kao zbiljnn normalnu zaliliu drva
smatia. Ta je svota pako, sbrojiv stavki-^ pojedinili gi)disiijih do
najvećeg prii-asta. nastavseg u ujiornbnoj dobi, nmnja za ona. koja se dobije mnozitboni normalnog d(diO(lka s p(^lovieoIn
obhodnje. i´oUo normalna zaliha, kako već dokazano, sneimaliiim
prihodom u stanovitom razmjeru stoji a taj se osniva na prihodu
lazreda sastojine u uporabnoj dobi po ralu ; to s*- može sajno ona
drvna zaliha normalnom smatrati, koja odgovara prihodu po ralu
u uporabnoj dobi.


Prispodobiv nonnalnu zaliliu austrijhke kaineralm^ [trocjprn^ od
7427 22 X -^ = 3713GI k. met. s onom po Hundeshagenovu načinu
za 8;^f manje nadjenom, B71361 X b^H — ;J17J370 k. metara,
UE^staje pitanje: kojem prihodu u uporabnoj dobi i kojtun normalnom
prihodu ol)zirom na obliodnju odgovara normalna zaliha
od 319370 k. mcL V


Eazdieliv normahiu zalihu s povr^´nom uredjene MUiie. predstavlja
nam kolicnik poprieeni iznos, a ovaj podvostrnoiv, daje prihod
sječe u uporabnoj dobi po ralu. odgovaj´ajue dotičnoj normalnoj
zalihi: najme: S713G1: 3920 = 94735, a 94735x2=16947


k. met. po rahi; 319?>70: 3920--k. met. po ralu.
Obračunav dosliedno iz povi´šine uredjene sume (»d 3920 rali,
lOO-godisnje obhodnje, 162.944 k. met. prihoda u uporabnoj dobi
po ralu normalni prihod i zalihu, to je f^ = 39*2 rali godišnja
normalna sječa, 39*2 X 162.944-= G3b740 normalna zaliha za prihod
u uporabnoj dobi od 162.944 k metara. ni]K)>to pako 18947


k. met. po ralu.
Oda\le Nliedi, da bi bio dobivejh prihod, obračunav normalnu
zalihu po If iindesh ugeno V u načinu proejene i uzev ga mjerilom
za ustuiH.vu prihoda, za 8-^}; veei nego ^to bi imao biti: jer je.
Mavnav premalenu normalnu zalihu sa zbiljnom drvuona zalihom.