DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1877 str. 57     <-- 57 -->        PDF

— 118 ~
normalnim prihodom od 7437"22 koc, metara. Kako vee rekosmo,
stoji normalni prihod ,s normahiom zahhom nviok n htahiora razmjeru,
po kojem norraahii prihod i^jia.sa postotke, odpadajnćf^ kao
užitak na godinu od normalno zaliho. Ti po.slotci protoza so pako
samo na normalnu zalihu i linaznačuju količinu u7.itka zbiljne zalihe obzirom na poirajano šumsko
gospodarstvo, na sto se pri odmjeri jioreza obzir nouzimlje.
nego samo na drvnu zalihu, koja bi SP zbilja nalaziti imala.


Odavle sliedi . da je porez po mjerilu normalnog ])rihoda:


1. za one sume probitačan, u kojih se je do saiia manJH
sjeklo, nego li je normalni prihod, 1e gdje se sada vise starih drvnih
razreda nalazi; posto normalna zahha, kako već dokazano, samo
polovicu one drvne množine iznaša, koja bi hiti morala, kada ])i
cieia šumska površina s odrustiim drvom obrastena bila; s toga jf
ona drvna gromada, koju takove sume nad normalnom zalihom
imaju, pi´osta od poreza. Protivno trna SP:
2. za one sume, u kojih se je preko normalnog })rihoda ih
na većim sjećam, nego li su normalne, ))ezobzirce sjeklo, te koje su
tim načinom većim dielom u mlade sume pretvorene, ili pako, n
kojih se je neurednojn sječom sklop prekinuo, s loga dakle n tih
suniah normalne zalihe već sada neima; valja ipak porez od cielog
normalnog prihoda plaćati, premda je njihova zbiljiui zalilja obzirom
na razmjer doliuih razrcdri i na manjkavi sklop sada manja od
normalne; jer se po propisih zakona o kaiastni procienljo pri izvidu
šumskog prihoda neuzimlje u obzir niti ioso staujp šume, niti razmjer
dobnih razreda, nego jedino razi´ed vrieđnote tla. u kojem
popriećni prirast obraštene sastojine u uporabnoj dobi, normalnom
prihodu jednak, za obračiinanje jnjerilom služi.
Ovim je karakteristika i odimsaj normahiog prihoda s normalnom
zalihom bez algebrajickih izrazka dovoljno dokazana, što
se pako odnosaja normalne zalihe prema prirastu drva tiće. to
ćemo za sada izostaviti, te o tom drugom prigodom razpravljati.


Normalna zaliha je godine 1788 naredbom dvorske komore
mjerilom za ustanovu šumskog prihoda za dr/avne šume u Austriji
najpi-ije propisana. Poćotnik te dobre ideje nije poznat, nu sva je
prihka, da je bio vrh financier, koji je. poznavajuć glavne činjenice
^t knjigovodstvu „dugovina" i .Jmovina", sudio, da šumski prihod
vazda u njekom izviestnom razmjeru prema cieloj zalihi drva stoji
i da ova drvna zaliha pri uredjenom ili normalnom stanju šume