DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1877 str. 56     <-- 56 -->        PDF

— 112 —


Odavle sliedi nadalje, da se normalna zaliha za svakii površinu
iiredjene šume po količini drva n uporabnoj dobi po ralu
najkraće obračuna, ako s.e polovica površine s količinom drva u
uporabnoj dobi po ralu pomnoži; a to . . .


kod A) 3i^ x 18947 = 371361 k.. raet.


kod B) ^P X 189-47 = 284205. „ „


ili


^ X 202,108 = 303154*5 koe. metar^


^ X 176.839 = 176839
i t. d. polag površine uredjene šume i pronadjene količine drva u
uporabnoj dobi po ralu, g´đje n svakom slučaju onaj pod A i B
dokazan razmjer postotaka medju normalnim prihodom i normalnom
zalihom obzirom na„obhodnju jedan te isti ostaje.


Pošto je nadalje" normalan prihod jednak sa popriečnim prirastom
uredjene šume, to je pri procjenbenom katastru već s toga
važan, jer se procjenheni podatci osnivaju na prije navedenom razmjeru
normalnog prihoda i normalne zalihe, a o točnom prosudjivanju
tih činjenica oclvisan je uspjeh katastralne procjene pri sadašnjem
stanju šume.


Pri katastralnoj šumskoj procjeni obračuna se prirast drva po
ralu n STakom razredu, ako se drvna množina po ralu u uporabnoj
dobi s dobom sastojine razdieli, gdje nam količnik daje godišnji
prirast n uporabnoj dobi.


Istim načinom postupa se i pri obračunu normalnog prihoda,
jer je i tu drvna množina po ralu u uporabnoj dobi, kao i kod
katastralne procjene, temelj za obračun prihoda, gdje pri katastru
doba sastojine ujedno i obhođnju sačinjava.


Za to dokazati uzmimo prednavedeni primjer, t. j . površinu
uredjene šume sa 3930 rali, 100-godišnju obhođnju, a prihod od
sječe u uporabnoj dobi po ralu 189´47 k. met., po čemu je već
normalan prihod sa 39*2 X 189´47 = 7427*22 koe. metara pro-
nađjen:


Da je kod katastralne procjene ukupna površina šumske sastojine
kao gore 3920 rali, doba sastojine 100 godina, drvna množina
po raln 189*47 koe. metara; to iznaša popriečni prirast u
uporabnoj dobi ^ ^ = 1.8947 koc. met, po ralu, a taj popriečni
prirast, razdieliV na cjelu površinu sastojine, daje 3920x1-8947 =
7427*22 koc. met., koji je broj jedan te isti sa već gore dokazanim