DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1877 str. 55     <-- 55 -->        PDF

— 111 —


3. pri ir>U-godihnioj o)>lio(l)iii : roilih^njn hY^´´´i\, ´p^f ^==2i\´^/^r^
rala, ´^(r-^A^ X 181)^47 = 49o1-48 Lor. m^^taia noi´innl ui prikod , a
4952-48 X ´-2*" = 371301 k. ituM, uiH´uialna zaiilia.
EaznijVr razlikosti Jznu-^dju tionnalnini priliodom i uornjaluom
zalihom je


kod 1. 7427-22: 3713G1 --0.02 -=2;} od nor. zalihe,


kod 2. 6189-35: 371361--0.010(1 = If-}! „ „


kod 3. 49ol48: 3713i;i =-0.0133 =-V, !} „ „


jci´ kod :


1. 371301 X2{^ --7427*22 koc. melani,
2. 371301 K i^[!-=0^S^35 , , i
3. ;´>713G1 X l-:V|!=49r>l-48 „
nornialau iiribod Iz.uusa.
Ovaj doka// NVJ(^´doci, da nonnaliiii zali]}a fn^agda te ista o^^taje,
doklo se ]H)Vj\siiia uiedjene .suine ili količina drva po ralu n aporahiioj
dobi neproinjoni, a upravo polovicu oao nniožine drva iznaša,
koja mora biti, kad ji^ ciela površina uredjene NUinrj sa
starim drver´fin veo olirastnia, najme 3920 X 189´47-=742722 a
742722: 2 = 37130) ko(^ moiarl


Bj IJzniijiio nadalj(i. da jo površina nredjeno Mimo samo 3000
ralj, a količina drva n nporabnoj (b)bi i ovdje po raJii 189-4:7


k. met., to je ;
1. pri lOO-godi&njoj dbliodnjl: godišnja sjeća ´Y,,^* =^ 30 rali,
30 X 181J-47 = r)()84-l() I.´. mol. normalan prihod, a 5084´10 X ´-|^^
= 284205 k. nint. noi´inaliia zah´ha:
2. pri 120-godisnjoj oljliodnji: goilišnja fijeca -^-jf* = 25 rali,
25 X 189-47 = 473(r75 k. met. normalan prihod, a 473r,-75 X-f
= 284205 k. mek normalna zaliba;
3. pri 150-godi,^njoj obhodnji: goth´žnja sjeća -f^r = ^^ ^´^´^^´
20 X 18947 = 3749-40 X H´" ^ S84205 k. mek iiornialna zaliba.
Razmjer prednavedeiiib j´azlikosii mcdjn normalnim prihodom
i normalnom
zabbom je isti, kao sto u prvom primjeru, jer je;
kod 1. 5084-10: 284205 = 0.02 =2g- od nor. zalihe.
kod 2. 4730-75: 284205 = (1010(1 = 1-^ |- ., . „


i


kod 3. 3749*40: 284205 = 0.0133 = IJ-f! .,
te i ovdje kod povtsine od 3>000 rali sa 189´47 k. metara piihoda
od sje(X po ralu, 3000 X 1b9´47 = 5084*10 k, mei. normalan prihod,
a o084´10: ^-^^^ = 284205 koc, metara nornjalna zaliha iznaša.