DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1877 str. 54     <-- 54 -->        PDF

~- 110 —


Na to ml je odgovoriti, kako sam već premnogo toga ispekao,
nego li da bi inog´do poput nevježe prerllagati potanke propise poznira
našim unukoin, koji ce valjda bolje ocl nas znati prosuditi,
što im prema njihovoj drugojacijoj i dvngcije mislećoj dobi može
koiistiti.


(Nustavak će sliediti.)


Normalni dohodak i normalna drvna zaliha uredjene
šome^
njihov razmjer medjnsohno i prama površini ciele sume obzirom


na obliodnjiL Napisao nmirovlj. c. k. žmnarnik Ante Tomić.


Normalni prihod iiredjene bume sastoji iz množine drva, koja
se 11 jednogodišnjoj pravilnoj sjeći ii uporabnoj dobi izvaditi može.


Uzmimo primjerice cielu površinu uredjene šume sa 3920
rah, lOO-godišnju obhodnju a prihod sječe u uporabnoj dobi po
ralu 75 hvat], 80 koe. stopa- sohdna drva raeunajuć, koje u metarskoj
mjeri 75 X 80 = 6000 k^: 31.667 = 189-47 koe. metara iznaša;
to je: ^^^ = o9´2 raU pravilna godišnja sjeća a
39-2 X 189-47-=7427-22 koe. metara normalni prihod.


Normalni prihod i normalna zaliha ,^toje pako svagda u njekom
medjasohnom razmjeru, a taj se ravna po obhodnji.


Pomnoži h se najme normalan prihod sa polovicom obhodnje,
to dobijemo odgovarajuću normalnu zalihu drva, najme;
7427-23 X ´^-^=-371361 koe. metara.


Obhodnjom mienja se i pravilna godišnja sječa, a ujedno i
normakn piihod, docim normalna zahha drva ostaje konstantna,
dokle se nepromieni površina uredjene šume ih količina prihoda u
uporabnoj dobi po ralu.


A) Uzmimo, da je površina uredjene šume, kao već navedeno,
3920 rah, to je:


1. pri 100-godišnjoj obhodnji: godišnja sječa ^ ^ = 39"2 rala,
po 189´47 koe. metara drva računajuo, 39-2 X 189-47 = 7427´22
koe. metara normalan prihod, a 7427-22 X ^|-^ = 371361 koe. met.
normalna zaliha;
2. pri 120-godišnjoj obljodnji: godišnja sječa -i^^^^ = 32-/3
rala, 32% ;: .180´-J7 = (J189´35 koe. metara normalan prihod, a
6189-35 X ^r)*´ = 371361 k. mel normalna zaliha.