DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1877 str. 53     <-- 53 -->        PDF

~ 109 —


DaparP ne predložili u prvi mah ništa odlučna za one strasne
goleti, koje prarim, pustini krasom zovemo, ])remda je lieceć i
vidajnoi usJo u običaj nastojati sto jace, da se najprije i najodrješitije
odstrani najgore zlo.


Ipak mislim, da sam pravo predlagao. Jer se nikako ne može
raditi o tom, da se sav primorski kras namah i posvema zagaji.
ne može se o tom raditi već s toga, što se to ni ne bi moglo izvesti,
a što se može jest samo to: da se zaprieči dalje opustoMvanje,
te da se radi, kako ee se taj kraj sve veema zelenjeti, zagajivajnć
ga sve više i brže u koliko so tomu bude nasmagivalo dosta
sredstava.


0 tom pako, da se veeim rtielom i što skorije zagaji sve, sto
nije oranica, livada ili vrt. ne može se već s toga ni govoriti, jer
ne možeš odanle odagnati svieta, koji bezuvjetice treba ono grića
i trave po krasu, da hrani svoje liranitelje a to je stoka, docim. bi
posvemašnje zagajivanje zalitievalo, da se i pa.Va posvema dokine.
Povrh toga ne ima vlada pravoga temeljišta, da izvodi ono silom.
čemu bi se sve pučanstvo jednoumice opiralo, jer oni kobni pašnici
niesu imovina države, već su imovina obćina. Pa da i nije takove
prekoTubne zapreke, pa da već i ima država omi prevrstno
ustrojenu vojsku uvještenib i sdnševno marljivih šumskih činovnika.
koju bezuvjetice zahtieva t(di ogroman i preko vrha težak posao
posvemašnjoga zagajivanja, to in (omu trebao toliko grdan trošak,
da ga ne bi mogla nasmagaii Aus(ro-Ugarska uzprkos glasovitim
neizcrpivim vrelom svoje moći.


Dosta sam ostario te već ne idem za onim. što ne može biti,
ma da je i kohko liepo. a vazda sam spreman, ako treba istinu
kazati i ondje, gdje su zavladale kojekakve obsjene, s toga sam u
ovom pametaru samo ono predložio, što se može postigmiti, što mi
se dakle praktično n-ajboljim einjaše. Mogu pako vjeru zadati,
podje U za rukom izvedba mojih priedloga za 3 do 5 desetaka
godina, da će se vidjeti uspjeh, komu si i država i zemlja- može
čestitati. A moram i to iztaknuti, da će već taj umjeren početak
zaplodjivanja krasa zahtievati tohko troška, toliko upravne i eioovnićke
vrline, koliko se najviše može nasmagati! -\


1 to će se možda oudno činiti, što moji prieđlozi obasižu,
samo bližnjih nekoliko desetaka godina.