DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1877 str. 52     <-- 52 -->        PDF

. — 108 "—


došle, gospodarilo a dotle bi i primorski kras i krašani po gotovo
po zlu prošli!.


Glavnoj legnlaciji zemaljskoga vlastničtva,. kako je udešena u
najnaprednijih zernljah, uvjetom je napredna uljudba naroda, a te
u krajini još ne ima, već se mora istom težkim naporom postignuti.


To su uzroci, zašto sam svoje prieđioge onako zapriličio i što
oyo poglavje svršujem zakliknuvši: Živio razgodni postupak! Nastojmo,
da ga se dosiuemo, ali prihvatimo se iz ovih stopa preporučena
posla, da najprije spasimo glavnu stvar, a to je
priedmet zaplodjivanja.


Obziruci se pako na veliku znamenitost razgodbenoga postupka
uploške našao se je austrijski uglednik u struci poljodjelskoga
zakonarstva, ministerijalni savjetnik Karlo Pejre r ponukanim
napisati razpravicu o tom piiedmetu imajući na ura.u vojnički hrvatski
kras, koju ćemo u drugi dio ovoga spisa uvrstiti K


18. : -
Konaena proinatranja.


Uzevši na um, da će primorskoga krasa, to jest, onih strašnih
goleti poglavito samo zagajivanjem nestati, te daje država spremna
u taj smjer napeti se u velike, pričinit će se možda komu čudom,
da ja — i to baš ja, budući profesionira šumskim gospodarom, preporučujem
toliko malo zagajitaba.


Doista bi se. za koji desetak godina po mom priedlogu zagajile
samo ove šume;
kakovih 6O0O—8000 rali srednje šume uz namicanje brsta,
koju bi imala država na svom zemljištu podići;
kakovih- 20.000 rali takove šume, što bi ju na svojih gričevitih
pašoicih pomladjivanjeni imale podići obćiae;
možda kakovih 1000—2000 rali, što bi ih marljivi posebnici
mogh zasaditi voćem i gorom; ,
dakle svega skupa možda 30,000 rali ih samo trećinu površine
primorskoga krasa.


´ U ostalom ne bi bio razgodni postupak- u tieh temljah posrema nov ;
Hgarska komasacija bijaše i jest nešto dobrano naliena, m se komasacijom ne
ide samo sa tiem, da se razdaleke zemlje negiobe, vee da izadje uploške bolja
teritorijalna