DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 2/1877 str. 50     <-- 50 -->        PDF

-- 106 —


ako se ta razdioba ne bi mogla obaviti po sadašnjoj kafcastraciji
za zenilji.štnifc i zemljarinu,
f) Da se izdađu ustanove, kako ye ima gospodariti seoskimi pašnici.
(U pogl. (>.)
g) T)a se 7.abraiii imati kozo, iJi bar, tko ili ima, da ih sniie izgoniti
samo na svoje ogradjene zemije. (tJ pogl. 6,).


h) Da se stvori zakon o razdiobi seoskih pašnika niedju seljake
ili kako da driigcije pasiiici dodju n posebnieke ruke. (U
pogl 6.}.


i) Da se uporabi 854.—858. §. o. gr. zakonika na platna, kojimi


su ogradjene kraške zemlje. (L^ pogl. 9,).
/:) Da se izrec-e veća kažnjivost za kvarove u ograđah.
1) Da se izda zakon o iisglobljivaiiju zemalja. (U pogl. 11.).


w) Da se osigura sto oštriji državni nadgled uprave obćinskih
šuma. (U pogl 16.)=
n) Da se ustroji poljsko redarstvo i uprava obćinskih šuma, (D
pog]. 16.).


o) Da se dozvoljavaju bezkamatni zajmovi u smjer zaplodjivanja´
obćiuskiii pašnika ih za izdašno poboljšavanje posebnićkili zemalja.
(U pogl 5. i 10.).


Pošto se te ustanove jedna za drugu zakvaćuju ili bar
glasom sudaraju i pošto su posebice uamieujenc krajiško-hrvatskomu
primorskomu krasu, to mi se čini naćelice pro))itačno. da se sve
te ustanove nazovu „zako-nom o zapi o tljivanj u krasa na
velebitskih primorskih stranah u neka(Uišnjoj hrvatskoj vojničkoj
krajini´´ te da tuko u vehke i r:globimice zavaljaju.


Ali pošlo tomu ii-eba \ise vreniona, nogo li je u neke ruke
probitačno, io vr luoždu hiti praktičnije, da pojedina poglavja kako
uztreba, zaMiljuju i da sr proglase posebnim zakonom ili naref^bami,
pa da se oniu´u uz a), b), a), d) i e) zaj^očino za tiem da se onimi
uz f), g). i), k), 5)i), )i) i 0) uasta\i a ostalim! savrši-


Od većega dlela (ieh ]iavedenilt zakona nije nianjo prešan
prepravuk u;-timova valjajučeg šumskoga zakona o branjenicah. Treba
najprije VJ, §, f-oga zakona u toliko razmaknuti, da u njegov obhvat
hpadaju i one ki-iiskc goh´ti ili ogoletl)i pristupno strune, kojih
je zagajillja ili uzčnvba na njih ponarasht grmlja priekom nuždom
za ol)(´´e blagobtanji-. Isto bi se Lako inuile ustanove tum^koga zakona
0 k\arovih u tohko razširiti. da se ima. svaki prestupak i svaka
proturednost u branjenici onom obirijom kaznom kazniti, koja je