DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1877 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 105 —


Pošto se napokon od svakoga izvršiijućega ^^inovnika ne može
zahtievati (jer nema oim), da iz svog žepa nabavlja knjige, kako
ee vazda stajati na visini posebnog znanja, tičućeg se zapjođjivanja
krasa, a kamo li da o svom trosku putuje, kako će si svojim
oeima i potanjim iztraživanjem pribaviti potanko znanje o zemlji i
kalturnom joj napredku; te posto je poznavanje zemlje i krasa
vrlo nuždno, ako se boce u tom odjelu uspješne raditi, to mi se
eini, da bi trebalo kod politične zemaljske oblasti nz onaj upravni
još drugi odjel za poznavanje zemlje i krasa stvoriti u taj
smjer: a) Da ljudski sastavljen te i tiskom što većma razsiren opis
zemlje i krasa vazda popunjuje i uzdržava na visini vremena, te da
nova popravljena i popunjena izdavanja priredjuje. h) Da posebni
muzej svieh priedmeta, koji se tiču zaplodjivanja krasa, a uz to e)
i knjižnicu za poznavanje zemlje i krasa zametne i uzdržava na
visini dana. d) Da organom poljskoga redarstva i drugim nastojaoeem
oko zaplodjivanja krasa, na zahtjev ili od svoje volje, kad
vide, da je to nuždno, razašilju takova putila, ili što sami znadu il
unaiedUj da ina u lioru priobćivaju.


17.
Zakonarstro o zaplođjiTaBJu primorskoga krasa.
Prijazni čitalac neka se izvoli sjetiti, da sam ja za uvjete i
poznagala zaplodjivanju primorskoga krasa ove naredbe i zakone
preporučio:
a) Da se sve podpune goleti proglase državnom svojinom. (U
pogl. 7.)
1) Da so većma giičeviti pašnici proglase i u katastar upišu
sumom. (U pogi. 5. i 6.)c)
Da se poprave osnove šumske razdiobe, kako 6e svi oni griceviti
pašnici, od kojih se po priedlogu u pogl. G. i 8. imadu
stvoriti uzorne srednje šume, pripasti šumom državi na ime
ostajuće joj polovice.
d) Neka se povodom sadašnje javae katastracije potanko izpita
pravo svojatanja krčevina u šumi i gdje je slab tomeij, da se
to pravo ne prizna. (U pogl 5.).
e) Da se stvori zakon o razdiobi obćinskih pašnika medjn pojedina
sela (u pogl. 5.) i to za onaj vrlo vjerovatan si