DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1877 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 104 —"
""
Istinabog, zakon od 15. lipnja 1873. podvrgava uprave općinskih
Šuma, štoBO će se poslije razdiobe šuma ustrojiti, državnomu
nadzoru;-al biva to samo pošteđljivim nažinom, koji može valjati
u drugoj krajini, gdje nenia tolike opasnosti. Sudim dakle, da bi
se te ustanove glede primorskoga krasa imale oštrije priudesiti i u


zakon unieti. ^


Takovoj šumskoj upravi trebalo bi napokon i ono 6000 đo
8000 rali uzornih srednjih šuma predati, što bi po mojih prieđlozih
na primorskom krasu ostali državnom imovinom; samo ne bi uprava
glede tih srednjih šuma, kao i glede državnih činovničkih zaselaka
imala primati odluke od obeinskih odbora, već od politične zemaljske
oblasti.


Zakoni i mjere, što ih ja u prilog zaplodjivanju krasa preporučujem,
zahtievaju, ako im nije sudjeno ostati samo crno na
bielu, vješte organe poljskoga redarstva, koji će provedbu tih zakona
i miera nadgledati i pri dotičnu postupku političnim oblastim pomagati,
ili ih zastupati.


Pošto je ta služba većim dielom šumske naravi i pošto se
šumarsko osoblje lako uvjesti u te poslove; pošto za tiem nepristupnost
krasa ne dopušta zaokružbe velikih službenih kotara; pošto se
je napokon jedva bojati, da će jedan posao smetati drugomu, jer
će biti jedna najviša oblast, to ja sudim, da bi se poljsko redarstvo
na primorskom krasu imalo po pravilu po\jeriti upravi obeinskih
šuma-


A pošto je zaplodjivanje krasa i sve, što k tomu spada, nekakva
osobitost, kojoj treba posebna nauka, te uzevši na um, da se
na krasu počinjene pogreške mogu preko mjere ljuto osvetit, to
neka se kod zemaljske, politične oblasti za obavu dotičnih posala
ustroji posebni (kraški) odjel a u njem neka se namjeste najodhčniji
vještaci.


Taj odjel neka upravlja i sudi u svih javnih poljskih poslovih
primorskoga krasa, u kratko neka mn se onakov položaj i onakova
samostalnost upriliči, kakovimi se odhkuju njemačka glavna razgodna
povjerenstva, a u takvo se povjerenstvo neka kašnje i pretvori
taj odjel, čim nastane hora glavnomu uredjivanju zemaljskoga
vlastničtva ^.


^ ´ Tiem sn predlov.enim ra^godnim povjerenstvom dcuokle predteče ili


predsastiiioi^sadašnja srednja i mjestiia povjerenstva za odkup prava drvarenja


"pas štimah voinip.kfi kv^jins


i
ii pase
ee u
uu državni
državnidržavnih
hh šumali vojničke krajine.