DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1877 str. 46     <-- 46 -->        PDF

,, — 103 — : ~
Već predložih. i opet preporužara, đa se od toga odstupa izuzmu
gričevi, spomenuti u 8. poglavju, ioji bi imali obćinam služiti
uzorom pomlađjiTanja gore i namicanja brsta.


Pristane li se uz taj prieđlog, to bi đržaya na primorskom
krasu posjedovala 6000—8000 rali šume a pri upravi te Šume ne
bi financijalno, već jedino stanovište obeega blagostanja mjerodavno
bilo. ^ -^


Ostali dio đržavnili šuma izlučio bi se na visoeinah iza krasa;
budući pako i onud pogibelj ogoljaja postoji, to bi se prometu gore
iz toga diela šuma imale postaviti one granice, o kojih ću u 21,
poglavju govoriti; te granice ne čine mi se ipak toli pretežne, da
se ne bi smjelo pomisliti na novčani dobitak od toga posjeda, s toga
bi pri upravi tieh humk imao najvećma odlučivati f i s k a 1 n i
interes.


Po zakonu od 16. lipnja 1873. imadu se do duše sve šume,
što se odstupljuju na ime aequivalenta za pravo đrvarenja i paše,
predati velikim pukovnijskim imovnim obćinam, ali 4. elanak toga
zakona dopušta mudro izluebu pojedinih obćina, dapače i pojedinih
sela i to uz prihvat punomoći pukovnijske obćine.


Veliki podhvat zaplodjivanja krasa, čini mi se, odrješito zahtieva,
đa se takove izluebe imadu na krasu što obilatije dopuštati.
Pošto se samo od najužeg spoja priedmeta, uživanja sa uživaoci
nadati možemo onomu maru, onoj štednji, onomu odricanju i onim
žrtvam u korist budućnosti, što ih zahtievaju šume, koje su A^eć
počele ogolećivati, iU kojim ta pogibelj prieti, to moram individualnu
razdiobu medju pojedina sela smatrati jedinim pravim najbližim
smjerom cieloga uporavljaja. Najviše, što bi mogao popustiti, ako
se individualna razdioba poradi prevehkih potežkoea ne bi mogla
namah obaviti, jest to, da se za sad prielazaom ustanovom bar
kraške obćine svake pukovnije u posebnu cjehnu od pukovnijskih
imovnih obćina ođciepe.


Tako bi se primorski kras dostao svojih posebnih uprava
obćinskih suma. Toj bi upravi trebalo povjeriti i one gričevite pašnike,
koji bi se (pogl 8.) imali s toga, što su to već bili, i u
prilog zaplodjivauju krasa šumom proglasiti, a na njih srednja gora
uz namicanje brsta podizati.


Ima H se od te nove uprave što posve vrstna i valjana očekivati,
a samo tiem se može smjer postignuti, dočim poso srednje
ruke mnogo novca stoji, i doČim se njim ne bi moglo demonu