DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1877 str. 45     <-- 45 -->        PDF
— 101 —


Ta toliko mah otevša pa ipak slabo koristna krađja gore Bajviše
je kriva ogoleeivanjti primorskoga krasa a samo se sobom kaže,
da uz takove neprilike nema prilike zaplodjivaBJu krasa, kojemu
se hoće bar tolika sigurnost, da se u ono ne dira, sto se težkom
mukom stvori.


U svu sreću bezđusan je primorski krašanin samo u državnoj
šumi ili na obćiBskom pašniku, gdje ga pravo uživanja slobodi; ali
gdje posebnik uzme zagajivati, ondje je bar u toliko
obziran, da nikomu ne omrazi pod iz anja gore.


Uprava je državnih šuma do duše u taj smjer, da zaprieci
kradju gore, na kraju svake ceste do obale postavila šumske straže
i pregradila ceste priečkami, te se samo ona gora propušta, za
koju ima pismena izprava (a druga se zapljenjuje). Ali po drugih
krajevih primorja ne ima te kontrole. Dužne su istinabog kr. carinske
i porezne straže zaprečujuć kriomcarenje ustavljati i kradenu
goru; ah pošto ne pripadaju šumskoj upravi, to je i to ustavljanje
vrlo nedostatno, a to nije ni malo pohvalno po financijalnu upravu.


Pošto jedne i druge straže omjerice vrlo mnogo stoje, to bi
bilo u velike probitačno ukinuti sve posebne šumske straže a flnancijalnoj
straži povjeriti posvema ustavljanje kradene gore, kao sto
imadu ustavljati kriomčare. Ali ne bi smjela ta povjerba ostati
samo na papiru.


Kad se obavi razdioba šuma i kad se kraške šume proglase
branjenicami, onda će se sam sobom pooštriti kazneni postupak.
Samo neka sudovi na brzu ruku sude prijavljenim šumskim prestupkom,
da ne zastare i po tom krivci ne prodju bez kazne.


16. _
Poljsko redarstvo i iipraTa suma.
Govoreć o tom priedmetn predpostaAdjam. s valjanih razloga,
da je ono već dovršeno, što je u području triju kraških pukovnija
istom započelo, a to je razdioba šuma., Oinim to tiem više, što nikako
ne bi mogao svjetovati, da se u veliko zapocrae zaplođjivanje
krasa ili preustrojba šumske službe, dok se ne obavi razdioba
šume. -´ , . . ,


Po predloženih osnovah razdiobe imale bi sve državne šume
na krasu postati svojinom- pukovnijskih obćina.