DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1877 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 100 -^kakyih
se skrajnosti tiij đolasi. U svakom primorskom mjesin vidio
sam, gdje prodaju to kukavno o´orivo, polutnih-i kržljave ostanke
(klipovlje. prnće. kvrgovlje i pridanke) nekadašnje sume. Takovo
gorivo donose ponajviše žene, nedorasla mlade/ 1 sjedogiavi starci


— donose ga 2—3 ure daleko na svojih ledjih, ili natovareno na
magaradi ili na hrdjavoj kljusadi. Takov doduše mali naramak goriva,
hto čeljade na sebi donese, prodaje se pri moru po 7 do 10
novčića a tovar po 15 do 25 novčića, A da tieh kukavnih 7—10
novčića zasluži, potrati čeljade što kupee, što nosee i vvačajuć se
kuoi tri četvrtine dana!
Najopasniji su kupci, dolazeći sa dalmatinskih otoka. Oni naruče
ili pokilpe kradene gore, koliko na barke nakrcati mogu, ali
su ipak toliko mudri, te ne će da plate, dok se sve ne nakrca, dok
dakle ne mine pogibelj zapljenbe.


Tako biva svuda po primorskom krasu, ali je najvećma otelo
mah u IJei,


Nadšumar Malbohan piše u svom izrađkii od g. 1872., .,da
se žalibože prečesto ponavljaju dobe, kad Ličani ne mogu baš ništa
privriedifci, onda ih najveći dio udari u kradju gore. Osam do deset
sati daleko preko hrapavih i vrletnih stiena i klanaca izvlače rogove,
sube, vesla, diige po cent i dva težine a gdjekad i teže tovare, te
ih prodaju po 40—50 nove., ako ih na toj kukavnoj privrieđi na
obali ne zateku i sve im ne otmu. Oesto se sbiva, da jake Ijudeskare,
Herkulova stasa i uzrasta, preterećivajuć se takovim tovarima
prije reda zaglave´´.


„Naši krašani", napisa prije nekoliko godina nadšumar Krm
e n i ć, „životare kukavno, najvećim đielom samo kraduć goru to
po državnih šumah to po obćinskih pašnicih, izkapajuć na ovih panjeve
i žilje preostala´ grmlja te prodavajuć kukavno to gorivo što
po ostrvlju što po dalmatinskom kopnu. Isti Pažani doplove na svojih
korabljah do hčke obale, te tuj, dakako u sporazumku s Ličani,
izkapaju panjeve i žilje, ne brineći se ni za pravo, ni za .zakon.
Već su mnogi Pažani prigodom takvih noćnih plovitaba, kad ih je
\1hor zatekao, postradah i zaglavih. Ono 800 duša Žugarana i Lukovljana
živu izim malo koga jedino o kradji gore; poglavarstvo
im, negdašnja satnija, dokazala je g. 1865., da 9 kuća i u njih 160
duša ne imajući nikakve druge zasluge (jer na onoj pustoj obali
niesu imah gotovo nikakve zemlje), ma i ne hćeli. moraju krasti
gorUj ako ne će od gladi porarieti".