DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1877 str. 41     <-- 41 -->        PDF

—Wl —


Cesto se preporučivalo, neka se uvede svake ruke obrt, neka
se podignu tvornice.


Priznajem korist tieli izvora privrede, osobito slobodne rukotvorbe,
koja se sada toliko pogrešuje; ta bi osobito ženskim glavam
i ostarjeloj čeljadi dobro došla.


Ali ja sudim, da državna uprava nije vrstna upriliživati takove
podhvate i da će se obrt i promet sam sobom uvriežiti i kako
tako okrilatiti, čim se željeznica do Dalmacije dogradi i sve osnovane
ceste izvedu, da ki-as ne bude iz obćenja onako izobćen
kao danas.


Država neka samo bude spremna i brza braniti te podupirati
nastojanje posebnika te možda i potaknuti djelatnost kojega đružt?a.


: . 14


JJm naroda prema šumi.


Haranju šume, kojim je po mnogih krajevih zemaljske kruglje
silila šteta počinjena, ovelikim je, dapače često največim povodom
ljudski um, ljudska ćud prema šumi.


čini se, da su jedini germanski narodi, ponajpače Nieraci još
u prađoba blagoumno i miioćnđno poiStupaJi sa šumom. S toga im
se je i ušuljao hrast u njihovu prastarinsku vjeru, a po vjeri dostojavak
se i šuma sve to većeg štovanja; toliko stoji, da su Niemci
jedini narod, koji nije poharao svojih šum^, pa su s toga Niemci
izumitelji i učitelji šumskoga gospodarstva svemu ostalomu svietu.


Nijedan drugi narod nije tako umovao i. osjećao, već je još i
onda plienjao i harao šume, kadno je već bio na visokom stepenu
kulture. Istom kad je sve šumsko bogatstvo uništio i stoga varvarstva
sam stradati počeo, uze se jedan narod za drugim nevolji
đosjećati i šumi prijateljevati ne do duše posve draga srđca, ali
s osvjedočaja, da je šuma koristna. Hladna je do duše ta prijazan,
kao i svi ženici, kojih je samo razum sveo ; ali u toliko vriodi^ da
je moći održavati, čuvati te iznovice zagajivati šumu.


Govore obćenito, da Hrvati ne mare ni za drvo, ni za šumu, \
da su bezdušni haraoci šume, da su oni jedino gramzec za pusto-
ženjem ogoletili velebitske strane do mora. Doduše i ja ne bih rekao,
da je šuma prirasla za srđea jugoslavenska, ali mi se ipak Hrvati
ne čine neizlječivi šumski varvari. Jer sam naišao na dosta podataka,
po kojih narod nit baš mari za šumu, nit ju mrzi, al ju ipak