DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1877 str. 40     <-- 40 -->        PDF

- 96 —
Yaljauost]\ već štedimo pri uzgrednih uvjetiii, kakvi su širina, doprsnici
(perde), odrazaei i dr.


Svaki novi odbod (trasu) treba izpitati s naro dno-gospođarskoga
, strategijskoga i gradjevDO-tehničnoga stanovišta. Pošto
napokon gradnjom cesta treba upriličiti novih izvora privrede, da
se uzmogne zaplodjivauje krasa uploske udesiti, neka se gradnje
tako porazdiele, kako ee ih krasani sami ne samo moći obaviti,
nego kako će uz obavu drugih radnja pri zaplodjivanju krasa koji
desetak godina imati gdje i t^togodj svejednako i neprestance privredjivati.


Izim toga trebat ee i mnogih đrugotnih puteva, jedno
s toga. kako već prije rekosmo, da se može doći do zaselaka, koji
su od glavne ceste udaljeni, a drugo s toga, da se šume otvore prometu.
Uzmimo na um mnoge dosadanje gradnje cesta, koje su
uđesene ne gledajući na potrebe budućnosti, pak su potla napuštene
ili same propale, uzmimo i to na um, da takva đrugotna obćila ne
zahtievaju udobnosti, već samo da vriede i valjaju smjeru, ako su
sbilja kulturno djelo,


13.
Nabava novih izvora privrede.


Budući krasani radi privrede hrane, koju im njihova zemlja
ne može nasmagati, moraju u sviet, da rade ih da prosjaee, i budući
je to n velike štetno po kulturu samoga naroda i po obradjivanje
zemlje, to evo sudim, da je jedna izmedju najodlicnijih
uporava zapiodjivanja krasa nabava novih domaći h izvora privrede.


Ako U se prouče moji priedlozi, to bi se pronašlo, da ćemo
se njihovom izvedbom dokopati velike povorke takovih izvora privređe,
kojimi bi se mogii tiem više zadovoljiti, što su im krasani
već dorasli.


Po tih mojih priedlozih imala bi se za koji desetak godina
sihia platna od suha kamena uzzidati, veliki pašnici očistiti, mnoge
ceste posagraditi; radnja bi se u šumah tako udesila, da bi trebalo
mnogo vise radnika nag li danas; kuće bi se za plaćenike imale
uzzidati, a mnogi bi manji plaćenici mogii biti i seljaci; u ki´atko
bile bi rada i posla pun« ruke, samo se ne bi smio dati inostranceni,
već domaćim radnikom.