DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1877 str. 35     <-- 35 -->        PDF

; ^ .— 91 — , , : ´


borit goTor, nadam se znamenitu uspjehu od takvih propoviedi. Samo
H težko bilo nabaviti valjane propovjednike.


Sudim, da bi se toga posla imalo latiti poljsko-redarstveno i
šumarsko činovnifitvo ; država bi se dakle imala pobrinuti, da se takovi
propovjednici uvješte te da uj^traju svojim marom, o čem ću
još potla govoriti u poglavju 24. i 25.


Sto ovdje namah ne preporučujem putujućeg učitelja,
povod je to, što mi se čini nevjerovatno, da će se takov skoro naći.
Jer bi trebalo, da taj učitelj uz osobitu" vještinu u svojoj struci
mnie podpunoma i liepo hrvatski govoriti pa da na dlaku poznaje
sve napremice te zemlje, gospodarstvo i značaj naroda.


Najbolji bi tomu bili po mom sudu pojedini seljaci, koji su se
u kojoj struci već odlikovali, da idu o tom upućivati svoju braću;
ali će još mnoga bura pronjati Velebitom nizastrance do mora, dok
se tomu poljskomu evandjelju nadju seljaci apostoli.


11.
Zakon ob usglobljiTaBju zemlje.


Selilačldm običajem, po kom primorski ki^ašani svake godine
mienjaju dva do tri pašišta, prinkoše se i imati dvoja troja kućišta
i uz njih zemlje podkućnice, na kojih težače po svoju.


Istina je dakako, da ta činjenica dolikuje napremicam stanovišta
pokrajine i prvobitnosii dauasujeg seljačkoga gospodarstva


— jedno joj je i drugo dapače povodom —; ali je i to istina, da
je tuj „circulus vitiosus" (uzrok posljedicom a posljedica uzi´okom),
jer je baš velika razdaleč kućnih zemalja uz dvostruku i trostruku
seobu poglavitim uzrokom, što ki´ašani postojano i ljudski ne obradjuju
i ne nadgledaju svoja polja; te je uzrokom, što nemaju svojski
upriličenih kuća, ni pravoga stalnoga zavičaja, na kom bi se
bolji napredak temeljiti mogao.
Napredujuća kultura mora dakle da postupice pretvori napremice
seljačkoga posjeda, a tiem će postići, da se po>jcd bolje usgio1>i
(prizaokruži, k jednu sastavi). 1 započeta razdioba šuma ići će za
tiem smjerom. Ukidajući služnost paše u šumi. te ogvanićujuć pašu
samu po volji vlastnikovoj, ako se posve ne zabrani, morat će se
seljačko gospodarstvo po gornjih iliti po šumskih pricdjelih pa dakako
i posjed poljš. u vehke promieniti.