DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1877 str. 34     <-- 34 -->        PDF

- 90


Da se povod dade uzoniiiu pojavom u poljskom gospodarstvu,
koji bi podivaživali druge, ue bi li se i oni isto tako ili još bolje
iztakimli, preporučujem još ova sredstva.


Prvo: Neka se nagradi novcem ili novčanom vrednotom, koji
se čiin od svoje volje iztakne. Pa sam se sžm osvjedočio, da pojedinci,
makar je ovdješnje seljačko gospodarstvo obično na nizku
stepenu, jedino svojim pregnučem i po svojoj domisli štošta izvedu
i postignu, što se sbilja samo sobom iztiče. Nagradi takove izticaje,
pa će svjetina navaliti, da bar vidi, čim se ta vrana ))jelasa, pa će
se možda radoznaoci i dmigi za njom povesti.


Drugo: Neka se osobito izticaji nagradjuju previšnjom odlikom.
Po.^to je onaj, koji dobrim gospodarskim primjerom prednjači bez
sumnje zaslužan po domovinu i državu, to ne bi milost careva odlikovala
uevrednika; a. to bi tiem više koiistilo, što se Hrvatu mile
takove odlike.


Treće: Neka se razpišu nagrade za takove poboljšice, kojim
se pojedinci ipak ne dosjete.


Četvrto: Neka se daju bezkaniatni zajmovi u takove poboljšice,
za koje treba mnogo gotova novca ili velika radina snaga, te bi uz
to gospodaru težko bilo ići za običnom svojom privredom. Preporučili
to već u 7. pogiavju govoreć ob o])ćinskib pašnicih razloživ
stvar potanje, a sad samo piidodajem, ako bi se obćina zajamčila
za povratu, da onda baš ne bi trebalo uknjižbe toga duga na posjedu
dužnikovu.


Peto: Neka se daju stipendija unmim seljakom, da mogu upute
radi putovati ili pak polaziti najbolje vškole.


Šesto: Neka se pripomoć daje s^´akomu poljodjelskomu družtvu.


Još bi jedno sredstvo imao preporučiti u napredak seljačkoga
gospodarstva, a to tiu tako zvane poljske propoviedi. To mi
se propoviedanje čini to nuždnije, što se od obćenite školske obuke
u gospodarskoj struci s!)og čita^^e povorke potežkoća bar sad ničemu
nadati ne možemo.


Radilo se ma o kakvu važnu, mjestnu, gospodarskom pitanju,
imali bi prvaci poznavajući temeljito stvar o kojoj se radi, i vješti
iiepo govoriti, po krasu zaputiti te sazvavvši skupštine seljaka, što
većma predoća\´ajuć priedmete u nai*avi ili bar dobrim slikanu, raz«
govietno i´azlag´ati, o čem se radi. Ja bar sa svoje strane, osvtćuć
se na veliku slivatJjivost u Hrvata i na to, što ih lako začara raz