DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1877 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 87 —


Sulii je zid ue samo uajcjeiiija i najdugovječnija ograda, već se
tiem sa zemljišta uklanja množina neprilična kamenja a rasilinju napokon
uprilićuje se dobrana obrana od bure, te zatoniice bilja.


Hvat dužine toga tuj olnčna ´/Ada {koj je najčešće 5´ visok, pri
dnu 3´ a na vrbu iyj širok), stoji GO—150, srednjom cienom 110
novčića.


Ta će suha platna na krasu, dok je svieta i vieka, mnogo vriediti,
a po mojili priedlozih valja da vriede i pri naumljenom zaplodjivanju
krasa. Takovim subini platnom neka se opasuju i ogradjuju
ne samo (kao već došle) oranice, livade, vrtovi, srednje šume, već i
pašiiici pojedinih sela, dapače i znamenitije goleti.


Takov bi suhi zid postao odličnim dapače dragocjenim činbenikom
gospodarstva, komu treba da što bolje i što cjenije osiguramo
pravne uapremice,


U .tom pogledu imao bi dvoje predložiti i preporučiti, ne bi li
se jedno i drugo podpunoma na um uzelo.


Pošto takvi pregradni zidovi često služe dvojici susieda i pošto
je već bilo dosta slučajeva, gdje se susjedi niesu mogli nagoditi, tko
da ima uzzidati ili održavati takov zid, s toga neka se zakonodavnim
putem izreče, da ustanove (obć.) gradjanskoga zakonika §. 854.
i 858. valjaju i za suhe zidove, kao i za druge obgTade u toj pokrajini.


Drugo, što bi se imalo na um uzeti, jest to i samo sobom iz
naravi stvari proizlazi, da je naime onaj krivlji, koji u takvoj ogradi
kvar čini, nego li onaj, koji kvar čini ondje, gdje nema nikakve
ograde. Bilo bi dakle po zaplodjivanje krasa vrlo probitačno, da veći
krivac i gore prolazi; a da sbilja ta]?:o bude, neka bi se ta veća
kažnjivost zakonom izrično iztakla..


10.
Poboljšaj seljačkoga gospodarstva.


Istina je, da već od davna ima na krasu premnogo svieta,
bud ondješnji stanovnici ne mogu življeti ob onom, što im skroz
slaba zemlja daje. Ali njih same i njihovu nedotupavost moramo
kriviti, što im i])ak zemlja više ne daje, što im gospodarstvo premalo
i2;meće.