DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1877 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 86 —


srednje šume. Neka se dakle ne samo sadašnje branjenice, koje va-
Ijadu, pri segregaciji u^mu pod državne šume (u dosadašnjih segi-egacionih
osnovali neuputno prediožiše, neka te branjenice pripanu
pukovnijskim imovnim obćinam), već treba i nove udesiti.


Da se pako to uzmogne udesiti bez prevelikih ži´tava, treba da
budu takova uzkiisišta ljudski zakotarena i tolika, da na svakom
jedan lugar imade dosta posla, treba da se odkupe zemljišta posebnik^
u branjenici i ´da se ondje naseli lugar, komu će se podizanje
i nadgledanje branjenice povjeriti. U taj smjer neka mu se uzidje
udoban i uzorno upriličen stan i neka mu se ne samo dopusti, već
se neka novcem i drugimi sredstvi podpomaže i nagovara, da si oko
kuće koliko više može zakotari i luniluje zemlje, da mu bude njivom,
vrtom ili najpaće voćaroni, samo neka ta umilovana zemlja
ostane državna hnovina, a lugar neka ju uživa, dok ondje lugaruje.
Nemojmo zaboraviti, da ljudski uredjeno malo seljačko gospodarstvo
vrlo treba, da lugar mari revno službovati, pa da i to pripomogne
zaplodbi krasa, kojenui zadatku tolike žrtve namieniše.


Državna je uprava šuma dosadašnja uzkrisišta (branjenice), nikog
ni ne pitajuć, iz obćinskih pašnika izlučila i posvojila; ali su u
novije doba oljćine uspješno prosvjedovale proti takovu postupku.
Hoteć dakle udesiti još nekoliko uzoi-nih uzkrisišta ili l)rstika i nabavišta
brsta, neka bi državna upi-ava gledala tomu prikladne pašnike
namah šumom proglasiti, te ih pri segregaciji u onu polovicu uračunati,
koja će državi pripasti.


Ja držim, da je umno postupanje i razširivanje nabave brsta
jedno izmedja najzamašnijih sredstva zaplodjivanja krasa,-koje će
poimence na hrvatskom primorskom krasu u velike valjati, te povod
biti podizanju i održavanju pravih brstika iU šuma opredieljenih
tomu, da obiluju brstom. S toga sam tomu priedmetu nannenio još
jedno posebno pogiavje a u drugom dielu ove knjige obširnu predočbu
nastojanja oko brsta. To s toga, jerbo je agTikulturna znanost
na maćuhinsku premalo marila za tu po kras toli važnu nastojbu.


9.
Platna ili zidane ograde.


To, što blago svuda po ki-asu pustopašice hoda i što ima svagdje
dosta razgiobljena ali čvrsta kamenja, dalo je povoda i postalo
je davno već običajem, da se na krasu sve ograde zidju od suha
kamenja.