DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1877 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 81 "~
K stvarnoj cieljishoclnosti spada još ovo i ono, primjerice d.a
dielovi pojedinaca budu dosta veliki i dosta dugi. Naravski da bi
morali ti ciepci biti sto veći i ako baš ne bi bili neposređice sastavljeni
s ostalim posjedom novoga vlastnika, da bar budu u blizini
(na ruku).


Tomu ne bi odgovaralo, kad bi koje selo, kao što to drugdje
često biva, obćinske pašnike u premnoga obkolja (ridove) a ove onda
postupice medju sve obćinare porazdjeljivalo.


Predaleko bi ^akalali, kad bi hćeli izpitivati sve moguće slučajeve
razdiobe, ali dva slučaja moram ipak istaknuti.


Često bi se, kao što rekoh, moglo činiti nadobno, da se samo
jedan dio obćinske zemlje porazdieli, a da ostala ostane svejednako
obćinskim pašnikom. ili obćinskom šumom. U tom slučaju neka bi
se bar gledalo, da se ;7;ajeduičkomu uživanju utanači način, kakov se
od prilike utanačuje pri uživanju zemalja, koje su obćinskom imovinom,
a taj se način označuje danas imenom gospodarske družbe.


Drugi bi slučaj bio to, kad bi uz obljubjenu i svakojako najprikladiuju
stvarnu razdiobu na svekolike obćinare dielovi izašli
pi-emaleni.


U takvu slučaju valjalo bi najprije pođieliti pašnik rationalno
a onda na ime obćine prodati dielove onomu, tko više da. Tiem bi
se uklonili preveliku cjepkanju zemlje i neugodnoj stvarnoj razdiobi
medju pojedine obćinare, dobio bi se novac za koristne obćinske
podhvate, i što bi n našem slučaju bilo najpretežnije: došli bi tako
pojedini dielovi pašnika baš onim u ruke, koji bi bili najvoljuiji
umilovati takove dielove sto većraa \


Da se pako ono, što je najprobitačnije, i osigura, i da pojedinac
svojim opiranjem ne može zapriečiti toli koristuu razdiobu
obćinskih pašnika, trebalo bi osigurati izvedbu posebnim zakonom
0 razdiobi obćinskih pašnika.


´ T?j sam način predaje u poscbnicke . ruke preporučio slobodnomu kraljevskomu
gradu Eieej, kadno me zapitaše za svjet, Što bi bjlo najprobitačnije
udesitio njihovu oboinskom pašniku. Svjetovab gradsko zastupstvo, neka najprije
ustanovi stvarno korektnu osnovu rai^diobe, neka povrsta dielove po razredih
vrednoće, neka za svaki razred ustanovi primjernu eienu rali, neka se po tom
sračuna vrednoea svakoga diela. a onda se neka jedan za drugim proda onomu,
tko više da. .