DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1877 str. 24     <-- 24 -->        PDF

—^ 80 —


vaiije to prevelike kamenito pustinje ´ loli (Ogromnu radinu snaga,
da će više desetaka godina lako minuti, dok narod posve obavi taj
posao? A ne će li dotle biti zajednička pašn priekoni potrebom? A
ne možemo li pomisliti, da će u pojedinib slućajevih zajedničko
(rekao bi tvorničarsko) go.^pođarstvo ^ baš i uz napredniju knltum
vrlo dobro pristati, te možda zahtievati i zajeđnićtvo zemaljske
imovine ?


U kratko: o skoroj i posvemašnjoj predaji obćinskih
pažnika u posebnićke ruke nema u ovaj par žalibože još ni razgovora.
Ponajprije može se postići i čini se najprešnija razdioba ob~
ćin«ki]i pasnika medju pojedina sela i ta mi je razdioba tim pretežnija.
tšto se ]}aš njom bezuvjetice započeti mora, jer je ona uvjet
svakon:m nagodjaju.


Ipak bi se neokljevice imalo spremati na taj prielaz obćinskih
pa.siiika u posebničko vlastnictvo i moralo bi se ^^eć unapried na to
naginjati tiem vise, što bi ipak moglo 1)iti slučajeva^ da će se moći
tak()\ prielaz namali i bar dielomice upriličiti.


Ta la se predaja u posebničku vlast mogla u s^^aku ruku samo
parcelovanjem (po}´azcjepljajem u cie])ce) obaviti, a to bi unapredjivalo
sve smjeroA-e, koji su skopčani sa zaplodjivanjem kiusa, tiem
većma, što bi noii absolutni vlastnici na svojih ciepcih (komadih)
za cielo zasadili što voćaka, što nevoćaka, a i Ainove loze te ih
tako pretvorili vrlo cesto u kitnjaste livade, na kojih bi se mogao
naći po gdjekoji ciepčić oranice.


Ta bi se razdioba obćinskih pašnika imala obaviti stvarno,
prema cielji. Tuj In se nnjprije prema veličini dielova imala udesiti
mreža })ureva za mjestnl promet, tehnikom što savršitija (kosimice i
položite ]fOpinjuć se uza strane a sa gla^iiimi prometnimi dnimovi
sastajuć se), pašnik medju takva dva puta imao bi se okomice
prema putovima porazdieliti, tiem ])i se postigla trajna dobra konmnikocija
i lako održa^^anje pute \ a. te valjana udesba pregradnih zidova
(kojih se sada nalazi vrlo često okomice uza stranu izvedenih), koji
bi k jethui bili obranom od bure, a ne bi unapredjivali vododerina ^.


´ ObranskiJi i>ašmka na primorskoBi krasu ima 83.600 rali. Od tieh treba
o´lhifl 21.000 nUi piH. Uo će se zagajiti, i 25.000 rali absolntue golefi, ostaje
r.jvih pašnika preko 36 000 rali, rlaklp dobrih 9 rnJi svakoj obitelji.


´^ Takva su zfjjednička gospoitarstva primjerice na alpali. gdje \\ velike
gotov´ si]´.


^ MogJo Id so ćiniti. da se to samo sobom raznmieva. Mi to nije tako,
jerbo niuoge i novije razdiobe, što sam ih ja po našili kraških pokrajinah vidio,
jie odgovaraju fjem uvjetom.