DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1877 str. 2     <-- 2 -->        PDF

-- 68


ye zove „primorskim krasom". TT drugom redu ide fce i zatim,
da se obustavi već nastalo ogolećivanje iza krasa ualazećeg se plodna
gorja, zaliežućega 140 milja u spomenutih pukovnijah. *


Svaki poznavalac prirode zaključit će u prvi mah, što kronike
a i mjestimice nalazeće se ruševine svjedoče. da se je cieli primorski
kras nekada veselo zelenio uajpače šumom. kao §to se sada zeleni
najveći dio gorja iza njega. Zna se dapače, da je opnstošivanje
po donjem kraju započelo tekar u sređnjeni vieku a po srednjem i
gornjem faajn istom u 17. i 18. stoljeću, danas pako gledamo sami
svojhna očiraa, da, kako i zašto gola pustoš sve postupice otimlje
mjesto sočnu i zelenu busenju a ponajviše hladovitoj šumi.


Ne bi li tu nevolju odstranili, bezdvojbice prvi bit će nam posao
točno istraživanje pravih uzroka nastaloj strahovitoj prekretnji.


Iz tieh kobnih uzroka jedni j)oliežu od tla i podnebja i nepromjenljivi
su, a (U´ugi su promjenljivi jjodliežući od sliepa i bezobzirna
ljudskoga djela i nedjela.


Očivjestno trebat će sve uzi´oke ogolećivanja potanko na nm
uzeti, kad se stanu udešavati kraške ]*adnje: ali, dočini se hotice ili
nehotice sprijateljiti valja s nepi´oinjenljivimi uzroci, jer ih dakako
ne možeš nkloniti, morat ćeuio od Ijmli ])oliežuće uzi´oke što bolje
možemo, a donekle bezuvjetice i podpuuoma odstraniti.


Pošto uzroci pr\´oga reda poglavito u tehniku ki-aškoga zaplodjivanja
u veUke zasiecaju, to ću ih istoin u V. razdjelu, a uzi´oke
dmgoga reda nam ah razjasniti tiem temeljitije, što se samo na njih
uhvatiti može pravi temelj upravnim mjeram, što ih treba udesiti.


2.
Kras u hiTalskoj vojničkoj krajini^ poviest mu i stanoviuci.
Često je rečeno i u knjigah napisano, da su stari Rimljani,
Turci i Metčaui stvoiili one strašne pustoši, koje danas priniorsldm
krasom zovemo, Imduć su iz])Osiecali ondje postojalii goru. da od nje
gi-ade svoje ))rodovlje, svoje tvi´djaA-e i grado^´C. Ele oni su u toliko
krivi ogolećivanju, u koliko je ovo istom onda )\astati moglo, pošto
su oni goru posjekli; ali jsravnu uzrokom uin^olji nije bila ta sječa,
kao što primjerice današnja sjecišta ue uništavaju šuma naših na


´ Kr;iM hrvatake vojničke krajino Uoplre do dnšo do susjedne ahTUJske pukovnije;
nh se j:i nlenam ohv/Aniu nn. iaj iu;iU okrajak kni.sa, jer /a ovnj put
mogu predoeiti štaiisHku samu po eleliji pukovnijskiJi okružjjli.