DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1877 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 74 —


skladati, jer ako se ne razdiele, ne laožež iii poniialiti, da će se ikada
poboljšati pašiiici, a taj poboljšaj vriedi toliko, koliko i zaplodjivauje
krasa.


Toliko je važno, da se sbilja porazdiele, da bi uiorao svjetovati,
ako pri započetom katastrovaiiju razdioba na neprevaljive potežkoće
naidje, neka bi se ta zakonodavnim putem naložila,


Što se pako tiče državnih šumu, koje su pravom drvarenja i
paše obterećene, to do njih u poslu zaplođjivanja primorskoga krasa
nije ni stalo, jerbo samo malo u taj priedjel zahvaćaju i jerbo će i
ono malo krasa povodom započete segregacije (diobom šume na ime
odkupa prava (kvarenja i paše) po pravilu pripasti pukomjskim
imovnim obćinam.


Ipak mi se čine važne dotične tri točke.


Najprije bi trebalo, da sve branjenice, obzidane o trošku države,
poradi bržega uspjeha zaplođjivanja krasa, ostanu državnom
imovinom, ako su dosta zarasle u grmlje i dosta velike, da vriedi
postaviti posebnoga i valjanog lugara i brižnika. A to zato, jerbo je
sva prilika, da će država ondje brže podići goru, nego bi to obćini
pošlo _za rukom.


Drugo bi trebalo, da se povodom sadašnjega javnoga katrastovanja
svi dosta gričeviti pašnici pod šumu upišu, da dodju pod
vlast šumskoga zakona i budućih pukovnijsko-obćinskih šumarskih
ureda, ne bi li se što prije podizanju gore opredielili.


Treće trebalo bi, da se pravna svojatanja bezbrojnih onih krčevina
u državnoj šumi i. osobito u onih dielovih, koji će se obćinam
ustupiti, vrlo potanko izpitaju, te da se ne opravdana odrješito odbiju.
To s toga, jer takove krčevine dodija\´aju vrlo, i štetne su po
šumsko gospodarstvo u toliko, da unovne obćine ne će moći na ino,
već da će ih morati odkupiti za velike novce.


6.
ObćiiisM pašnici.
Pošto još za dugo na primorskom krasu ne će nitko drugi
življeti, već obitelji, koje posjeduju zemlju, to sad još ni netreba