DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1877 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Uzmu li se na um svi ti podatci, to se poka;:;uje:


1. Da je već pri sastavbi starih ^emljiStnika na početku ovoga
stoljeća samo onaj dio upisan obćinskini pašnikom, gdje je bilo dosti
trave ili giiča, da valja za pašu; sva pako ostala pustinja da nije
katastrevana ni uknjižena, kao ni drža\´]ie šume.
2. Da je odonda veliki dio starih obćiiiskih pašnika posvema
ogolio (na ogulinskom krasu gotovo polovica) ali da se je ipak po"
VTŠina obćinskih pašnika opustošenom šumom (više nego li trostruko)
povećala.
Kako da se pravo vlastničtva glede tih vele zamjeritih prieđjela
uredi?


Kako ja sudim, ne bi se imali stanovnikom takovi dielovi obćinskih
pašnika otimati, gdje su oni do najnovijega doba svoju stoku
pasli, bar ništa više povrh onih već zakotarenih 4464 rali gričevitih
prieđjela, kojih, ni ne pitajući obćine, obzidaše i za podizanje šume
opredieliše.


Nasuprot bi trebalo zakonodavnim putem ustanoviti, da se svi
oni priedjeli, kojih niti koji posebnik nit koja obćina ne reklamuje,
nit se komu dopitaju, dakle sve absolutne pustoši imadu smatrati
državnom imovinom.


Pošto će se za tiem još i na obćinske pašnike porezati porez,
a obćine od plaćanja poreza zaziru, to se je nadati, da će one biti
spremne odreći se tih posve pustih goleti; a državni organi imali
bi dakako nastojati, da taj odricaj bude što većega obhvata (a to ne
u fiskalnu već samo u korist zaplođjivanja krasa, dakle u prilog
obćemu blagostanju)."´´´)


Svi ostali obćinski pašnici imali bi se bezuvjetice ne samo politićnim
obćinam već i pojedinim selom, to u zemljištniku to u zem-
Ijarinskom katastru porazdieliti, da već jednom kraj bude
takvoći, koja izkljucuje svako poboljšavanje, pokojoj
pašnici niesu ničiji, te se na njih svatko bani, od njih
prisvaja, što mu se svidi, pak ih može uživati, ili ondje
počinjati kvar.
Razdioba medju obćine bit će do duše tegobna, jer bi cesto
puti svako selo najvoljelo imati svoj dio na drugom kraju; ali će se
postupice moći sve potežkoće svladati, a tiem više vrieduo ih je


´´) Drugim načinom ne Vi iako bilo doshiti se tih pasiina, jerljo primjerleo
temeljni zakon od g. 1850. a 17. §. dopltuje napušteno i iz porezne knjige izpisaaie
puste zemlje dotičnim obćinam.