DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1877 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 72 —


ćinah uživaiii pašnici već i one iiapušteiie iz porezne knjige izbrisane
zemlje u podpiuio vlastničtvo oboiM. Razdjelbu ili prodaju tieh zemalja
može dodiiže samo oblast dozvoliti, ali državi ue pripada
nikakvo drugo pravo raspolaganja.


Dašto da nije najveći dio primorskoga krasa ništa drugo već
opušćela negdašnja državna tmurna, takovi dielovi ne mogu se smatrati
obćinskimi pa^^nici, makar su stanovnici na njih pasli svoje blago kao
i na pravili obćinskih pašnicih. Svakojako će ta na]H´emica prečesto
po\´odom biti sumnjam dapače i razpram o tom, sto su ti dielovi (da
li su naime ob(!inski pasnici ili državne v^ume), a po tom će se sanm
zapreke stvarati toli važnu i prešnu zagajivauju, razprc pako morat
će se tekar ili nagodbom ili sudačkom odlukom dokonča\^ati.


U starih zemlji-stnicih iz prvili godina ovoga stoljeća ima obćinskih
pašnika na primorskom krnsu uknjiženo, i to:


u kniipotskuj satniji ogalinbke jfukoTiuje , ^^´237 rali
H svetojorjuvskoj satniji´otočke pukovnije 60M „
u smiljun^koj satniji Učke pukovnije 4919 „


19.200 rali.
Novi je zemljaruiski i zemljištnićki katastar konstatovao, da ima
obćinskih pašnika:


11 krujpotskoj satniji ogulinske pukovnije 4460 rali
u krnipotskoj satniji oLoinske šume 401 »
u svetojnrjevskoj satniji otočke pukovnijo 12869 „
u svetojurjovskoj satnjjj otot´lie j)nkovnije oboinske sume . . 3468 ,,
u sniiljanskoj sntniji liokc pukovnije još no konstatovnno . . ? ,.


V


Izim toga je katastar pronašao krasa, o kom još očekuje ^ iš
odluku, ima li ga označiti di´žavnom ili obćinskom imovinom. Takova
kravsa ima:


u krinpotskoj satniji 11532 rali
u svetojnrjevskoj satniji 18111 ,,
u sniHjanskoj satniji y


Nadsumar je Malbohan god. 1872. naračunao toga pravoga primorskoga
krasa u svima trima pukovnijama:


puste najneplodnije goleti 1G600 raii
boljih pricfljela gclje ima ponešto travo ili gnhi- 4(5000 „
najboljili komada, gdje ima iloU-aJuio pooehi podizanju šumo 21000 „


88600 rali.