DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1877 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 71 ~
Najzuamenitije su od svih iuili toga reda oiie nepregledne ravnice
i neravnice, koje niesu ni kućnom zemljom ni državnom šumom,
te koje se dosele zvahu ol)ćinskimi pašnici ili pašnjaci, a takovi nit
su omedjeni, nit su ljudski katastrovani niti uknjiženi, niti po selih
podieljeni, jer je baš najveći dio tieli pašnika (90 postotaka) ona
zloglasna kamenita pustoš, na kojoj poglavito zaplodjivanju krasa ima
najviše povoda i mjesta; sve što se uzradi, mora se najpače na tih
pašnicih udesiti.


Kad bi se imale te zlokobne ravaiice i neravnice bez prigovora
i neposredice po državnoj upravi zaplodjivati, poglavito pako zagajivati,
to bi valjalo, da država njim slobodno i razpolaže, t. j . morali
bi ti pašnici biti drža\mom svojinom. Ali kad bi to i bili, to bi vlada
pri tom zagajivanju mjesto na pripravimst naišla na \TIO opasan odpor
naroda, jer bi se morao zalitievati prestanak paše, koja stanovnikom
treba i koju preko mjere ciene, i jer se za neko vrieme ne
bi smjela dopustiti nikakva znatnija uporaba toga zemljišta.


Ali obćinski pašnici niesu državna imovina.


ISTekada je do duše, te još i po temeljnih zakonih od g. 1807.
država bila nadvlastnikom svim. pašmkom u vojnoj krajini. S toga bi
ona mogla bila po 1120. i 1130. §. obć. gradjanskoga zakona sve
zabraniti, što upropašćuje substanciju, mogla bi bila uživajuće obćine
prisiliti, da ono urade, što je trebalo, da se održi ta substancija;
imala je dapače pravo razseliti one obćine, koje ne bi ovršile dotične
dužnosti.


Žalibože nije se državna uprava poslužila pravom svoga nadvlastnictva,
dok je još hora bila, ni u toliko, da zaprieči nastavljaj
deterioracija a kamo li, da opet zaplodi pustinju.


Dan današnji stoji državno pravo razpolaganja puno gore nego
igda, jer je nadvlastničtvo temeljnim zakonom od godine 1850. posve
napušteno. Po 17. §. toga zakona priedjoše dapače ne samo po ob-


Po starih zemljištuLcih ima fcieli zemalja u pojedinlli satuija-k, gdje je krasa
i to:
u krmpotskoj satniji ogdinske pukovnije 2595 rali
II sv. Jurjevskoj satniji otoeke 8119 ,,
na primorskoj obali u siiiiljanskoj satniji lioko pukovnije . . . , 870


6584 rali,
Po novom katastra im,a : v
u krujpotskoj satniji .,..."............ 1487 rali


u sv. Jurjevskoj satniji . . ., ´ ,. .´ . -.´ . . , 44(>8 ,,


u smiijauskoj satniji ............ nije još katastar gotov.