DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1877 str. 14     <-- 14 -->        PDF

„ 70 -


stvo neka se tako upriliči, da ii;^mogue maksimalnom
polugom biti gospodarstvu, osoljito pako stočarstvu.^


Po tom nacrtu tieloga zadatka sudim, da mi je prieći na pojedine
đielove podlivata, pri čem ću mimoići one dielove, koji se
tiću duševnoga napredka i ol)rtne radinosti, jer mi nije zadatkom o
njih razpravljati.


B.
Uredba Tlastnictva zemlje.


Požto se način i kolikoća uticaja, kojim država u vlastnictA-o
zemlje dirati može, po kak^´oći zendje upriličuje, to sudim, da imam
nizu svojih specijalnih priedloga na čelo staviti priedlog ob uredbi
vlastničtva zemlje.


Sva zemlja, koju su pojedini stanovnici u oranicu, vrt ili livadu
pretvorili, platnom obzidali, ili na kojoj su svoje kuće posagi^
idiii, imenovana podkućnicom, po obstojećem zakonu podpimom je
njihovom imovinom ili svojinom, koja će se već započetom radnjom
zemljariuskoga i zemljišliučkog katastra iznovice popisati.


Sbroje li se svi podatci, to je bilo takvih zemalja na početku
ovoga stoljeća (3G00 rali ili 7 postotaka ciele površine prinmrskoga
krasa, a biti će ih dan danas 7700 rali ili 8 postotaka ciele površine.
^


I] obsegu tieh kućnih zemalja može država samo primjerom i
poticanjem i dobrim agrarnim zakonarstvom djelovati, izim kad bi
država koju takvu zemlju kupila ili zamienila.


Posto ne ol)terećeno posebničko vlastničtvo redovito najbolje
jamči za valjano oln-adjivanje, to bi se državna uprava u napredak
imala držati toga glavnoga načela, da unapredjuje prielaz i drugih
kulturnih vrvSti ili pravije posjednik razreda u takovo vlastinčtvo.


´ Valjn n:au oporeoi k^Klšto pojavijujuro se muienje, da se zaplodjivanje
tosa hiia ndesiti samo obra dj Iva nj om tla ili dapafie samo /agajiranjem pustili
čistina,


^ Nadžuinar Malholiaii srueuaao je po zeiutjištaLku toga vlasfenletva ua pra


vom prioiorpkom krasti;


oranica tJ219 rali


liTMh 3350 „


vrtova 175 „


kućišta , 7 ,.


()6D1 rali
dakle 7 postotaka eicie površine toga primorskoga krasa.