DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1877 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 68 -i-^
a nekoliko obliodja moglo povasii. J(j?unanje "´okolii ce nas uspjeli,
kojemu hl se untlnii mogli ud lirugili kuli.imiilt iia ina.


Kiul bi se (Uikle radiio o [hiancijaliioiu kovishioia iilapiujiL državnoi;
a novc;i. miUa bi .^o {[akako za eielo okanili y.a[)lodjimi)ja primorskoga
krasa, Dižavmt korist može u hi´vatsko-krajiskom primorju
razboraii čovjek samo uzidje osbHj>^ki m\ nm u/imati, gdje sii se šume
po visociuah dobru iikorieniie, te u koliko te šume poslije segregacije
budu ue obterećeuoui di´žaA´Uom pvojiuom; na primorskom krasu
nema o 1om u i go\ora.


Valja li uz fako\e brdja\c uade puubvatit se ipak zaplodjivanja
primorskcf^´a kraraV


S va/uib razlo,^´a velimo, da valja,


?(ma]prijo imademo na tom Uižmom kj´ajti ua^-´ inaoe Lob ("\ahu´e
carevino 2;i.00() duša nn^eijena s\ieia. La sela, njihovo oranice
i pasuike ne možemo odanle ukloiuii ;i vlada je ii)ak velika dužnica
lonm narodu, jei´ je ohstojali \ojnićko-ki´ajiški suslav ipak nniogo
kriv, što je ta iv-M-olja posiala toUka. Za, tiem preostaje drža\i samo
desperahm alternativa, da se ili podbvati oiijaškoga posla ^^aplodjivanja
sadašnje pustinje ili da })usti. neka nevolja otme mab t. j . neka
primorski kras te Primorci i Podgorci posvema propanu . i neka još
ogoli velik (Uo gora iza k)-asa. — Sve kad ne ])i brodarstvo i poljodjelstvo
na susjednih otocib, ni ćast carevine saletice zabtievala, da
se goleti volebilskih strana opet zagaje. to bi samo prva dva navedena
razloga davorijom /aJeki^ala. neka junački obavimo taj velik
posao!


A može li se taj posao sretno obaviti? Jer ako se ne može
obaviti, tko će se osolcoliti, da svjetuje to preveliko zatrašanje snage
i novca?


Ja sam saju proućavajuć tu stvar cesto očajavao na pogledu
ne brojenih težkoča zapiodjivanja, a što sam se večma u stvar zadubljivao.
to su mi se pred (Uišoni veće težkoće nagomilavale. Ali
pošto moz^ajuć napokon na to naidjoh, da se taj posao izvesti može,
to i mogu. ni malo ne oklie^ajuć, svojim dobrim glasom zat o
jamčiti.


Ali će taj podhvat u svaku ruku biti agrarsldm djelom Herkulovim.
Već i tehnik u moći će savladati samo stručnik, koji je
bolji od boljih. Pošto je pako prvi i najpoglavitiji uvjet zaplodjivanju,
da prestanu povodi ogolećivanja; te pošto su ti ])ovodi najuže
skopčani s gospodarstvom naroda, a ovo s cielim bićem narodnjira,