DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1877 str. 1     <-- 1 -->        PDF

UMARSKI LIST.


"Br. 2. \ U Zagrebu^dne L travnja 1877.´ OocL


Kras hrvatske krajine i kako da se spasl^ za tiern
kraško pitanje iiploške.^


, Izdalo
c. kr. gi. zapoTJeđnictvo u Zagrebu k jednu zemaljska upravna
oblast hrv.-slav. vojničke krajine^ napisao Josip Wessely^
glavni nadzornik državnih imanja i dosL ravnatelj šumarske
. akademije.
Prvi đ i 0.
PaMietoTka i priedlozL


0 krasU; u hrvatskoj vojničkoj krajini uploške.


1.
u Y 0 đ.
Ifcis ili krš,, što ga treba opet zaplođiti, te komu je pouajpace
taj spis posvećen, onaj je, prema sinjemu moru oborit, malne posve
pustošaukraj zemlje kakvih 9 četvornih milja, žto uzduž mora zasiže
negdašnjom ogulinskom, otočkom i ličkom pukoviiijom te koji


* Da- se sVGobeoj zelji štovniiih eibtelja doskoči, zaldjiiao je upravljajaći
odbor hrvat.-sinvoii. šiimfirskog-a driiziiva n svojoj redovitoj sjednici dno 17. ožujka
t. g. predstojeće izvrstno dielo u njegovom eiGloni sadržaju u šninarskom listn
oglasiti, u koju svrlui je o. kr. glavno zapovjediiietvo u Zagreb!i kao krajiška
zemaljska upravna obkist visokim odplsom od 28,. ožujka t. g\ Predsjed. br, 292
na molbu odbora patisak diela blagohotno dozvolilo, Odnosni zemljoTid o krasa
podniefci će se u svoje meme kasnija.