DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1877 str. 58     <-- 58 -->        PDF

— 56 —


Onaj, koji ovo mjesto dobiti /eli, ima molbenicu točno obložiti s dokazi
dobe i staliža, ćudorednog ponašanja, dotadanjeg zanimanja i znanja niemaekog
iii kojog slavjansko^ jezika u govoru i pismu i ima ju, ft,ko stoji u javnoj službi,
propisanim puttsD) ovamo podnioti do gore označenog roka.


Novo n;umenovanomu šumarskom mjerniku povjeriti će se uprava jednogc
od šumarskih ureda, podčinjenih ghivnouiu zapovjednietvu Icao krajiškoj zemaljskoj
upravnoj oblasti.


U Zagrebu, dne 18 siečnja 1877.


Osobne vSesti,


Pronsjciie a krajiško-suoiarsliom osoblju. Imenovan je: gosp. e, kr,
šumarski mjernik Hugo Irrundj šumarnikom II. razreda.


U višji razred promaknuti su : gosp. e. kr. šarnarniei II. razreda Kicliter
PiHJko i Svoboda Ivan u I. razr., g. e. k. šumar II. razr. Adamek Ivan u I. razr.
Definitivuo a njihovoj služiti potvrdjeni su: gosp. c. kr. šumai´ski akeesi


sfl; JMarIvorac Mijo, Lisac Franjo, Dojnaćinović i Pavkorl´´ Matija.


Nadalje imenovalo je glavno ^^^apovjedničtvo kao krajiška zemaJj. upravna
obiast e. kr. lugara Antiuia Canića , kojemu je do sada uprava šumarije u
Begovom Ra^dolju privremeno povjerena bila, priznav njegovo dulje nharno
FJužbovanje, c. kr, šumarskim akeef^istom II. razreda, pridržav ga u njogorom
dosadanjem zanimaju.


Poziv p, n, clanovom šumarskoga družtva.


Ovim brojem zacima prvo cetvrt-godište izdavanja društvenoga
lista.


Upravljajući odbor šumarskoga družtva pozivlje sve šumare
članove i prijatelje šumarskoga družtva, da mu pošalju svoje prineske:
naročito predplate na ovaj list; jer je broj zaostataka velik
a bez novaca težko je izdavati list i namirivati tekući družtveni
trošak. Ujedno moli upravljajući odbor dosadauje suradnike, da mu
budu i na dalje svojim duševnim radom na ruku, te se nada, da će
svaki prijatelj napredka nastojati, da bude imao šumarski list što
više predbrojnika.


Ciena je listu za prave članove i podupiruće, koji plaćaju
manji prinos od 5 for. na godinu 4 for., za lugare na godinu 2 for.
ako su članovi družtva, inače 3 for. na godinu. Neclanovi plaćaju
5 for. Napokon umoljavaju se gg. delegati, da izvole priobćiti svim
clanovom šum. družtva da pristupninu sa prineskom kao što predplatu
na list eim prije namire dotično da sakupljene novce poštovnom
naputnicom upravljajućemu odboru šumarskoga družtva šalju.


„UpriiTljaJuei ođbor/^ -
Urednietvo i naklada hrv.-siar. šumarskog družtva. —´ Tisak 0. Albreelita.