DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1877 str. 57     <-- 57 -->        PDF

marskoga gospodarstva. Eiečju, družtvo drži svekolike vještake u posrednoj
i neposrednoj svezi, bez razlike na njihova obitavališta i potiče pojedince
na rad.


ISTu da družtvo može stazom napredka poći, potriebno mu je uz duševne
sile i materialne pripomoći napose pako, da si pribavi naklonost i
podporu veleposjednika i svib. muževa, koji strukom Šumarskom bud u kakovom
savezu stoje ili narodni napredak podupirati žele.


Uzalud je duševni napor, ako ga nepodpomaže stvarna snaga, a ova
nemože ni korak napred, ako joj nije u prilog znanje.


Poznavajuć upravljajući odbor hrvatsko-siavonskog šumarskoga drnžtva
odlično rodoljubje svih domaćih prijatelja šumarstva usudjuje se najuljudnije
pozvati naročito veleposjednike , da pristupe u red podupirajućih
članova hrv.-slav. šumarskoga družtva.


Iz sjednice upravljajućega odbora hrv.-slav. šumarskoga družtva.


U Zagrebu, u prosincu 1876. Predsjednik:


AiiteTomi<;.


Naljecaj.


Za popunjenje izpražnjenog mjesta kotarskog šumara kod druge banske
imovne obćine sa sjedištem u Dvoru.
S tim mjestom skopčana je godišnja plaća od 600 for. godišnja stanarina
od 150 for., putni paušal od 200 for. pisaći paušal od 9 fr. 60
nč. i 24 prost. met. gorivih drvah.


Natjecatelji za ovo mjesto imaju svoje biljegovane molbenice, oni
koji Stoje u javnoj službi, putem predpostavljene im oblasti, inače pako
neposredno šumsko-gospodarstvenom uredu II. banske" imovne obćine u
Petrinji najdulje do konca mjeseca siečnja 1877. predati.


Molbenicom. valja dokazati dobu, tjelesno zdravlje, staliž, oženjen ili
nije, znanje jugoslavenskog jezika u pismu i govoru, svršene nauke, neporočnost,
dosadanje zanimanje ili službovanje, položeni državni izpit za
samostalno vodjenje šumarstva; ili u manjkanju zadnjega obveznost takav
tečajem jedne godine danah položiti.


Prvo namještenje će biti na jednu godina danab privremeno, poslie
kojega sliedit će u slučaju sposobnosti definitivno, s kojim se pribavi pravo
na mirovinu po izmjeri kao državni činovnice iste struke.


Kotarska šumarija sačinjava u 8.592´% šume razdieljene na površini
od 4.,ga´%. ,;„ . ^ , 4
´^" Sumsko-gospodarstveui ured ^,
u Petrinji dnQ 22. studena 1876.


Krajiške uprave odiel šumarski br. 200.


Natječaj.


U podrueju hrvat slavonske Krajine razpisvfje se ovim u yuu)arskoj struci
natječaj do konca veJjaoe t g. za popunjenje mjesta Šumarskog mjernika u VlII.
dnevnom razreda s plaćom godišnjih 1100 stotinjaka i sa stanblnom godišnjih
200 stot. ili stanom u naravi