DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1877 str. 56     <-- 56 -->        PDF

— 54 —
Utopio se u siavon. Šumah- Kako čujemo, utopio se jo pred
niekoliko dana zastnpniiv trgovačke tyrdke Werhau , koji je primio 2500
jutara šume iz velike prodaje od bivšeg b-ajiškog konzorcija. Isti Werlian
jedan od, najvrstnih njemačkih drvotržaca, stanovao jo u šumi Topolovac
i valjda nsiied zadnje povodnje hotio se je sa njekoliko težakah spasiti;
nu siromak zaglavi skupa sa dotičnimi težaci. I on se nije nikada
nadao, da će u slavonskili hrastovih šumah glavu izgubiti. H—y.


— P. n. delegatom hrv.-slav. šumarskoga družtva. U smislu
sjedničkoga 7.akljućka od 30. listopada t. g. časti &e podpisanl odbor priobćiti,
da je ustanovio cienu družtvenog lista, I^oji će izlaziti u hrvatskom
i njemačkom jeziku, na 4 for. godišnje ciene za prave članove kao i za
one podupirajuće članove, koji neplačaju veći prinos od 5 for. na godinu,
dočim podnpirajući članovi, koji većim iznosom družtvo podupiraju družtveni
list bezplatno dobivaju.
Lugari dobiti će iznimno samo hrvatski diel lista i to za 2 for. na
godinu ako su članovi družtva u protivnom slučaju pako za 3 for. — Prijavi
li se dovoljan broj članova iz sredine lugarskoga osoblja, uzeti će se
na njega kod uredjivanja lista osobiti obzir.


S toga umoljavaju se gg. delegati naročito ra´<:;vojaGGne krajine da
nastoje o tom, da i lugarsko osoblje k drnžtvu pristupi, dočim se povoljni
rezultati očekuju do 15. veljače t. g.


Ujedno umoljavaju se gg. delegati da izvole priobćiti članovom prigodom
primauja prijava, da predplatu na list za prvo polugodište čim
prije plate kao i pristupninu sa prinosom družtvenim. Na koliko pako gg,
delegatom sabiranje naznačenih iznosa moguće bude, umoljavaju se da to
u interesn družtva čine i sakupljene novce poštovnom naputnicom (Postanweisung)
odboru šalju.


Upravljajući odbor hrv.-slav. šumarskog družtva.


U Zagrebu 1. studenoga 187G. Predsjednik:


Ante Tomić.


— Šumari i prijatelji šumarstva! Neima u sadanjem vieku naobražena
čovjeka, koji nebi uvidjavao dnevice, da svakomu zvanju, ako-li
uspješno djelovati hoće, treba k njegovomu uspješnomu napredku uzajamnosti
u radu; a kamo li da netrcba takove uzajamnosti našoj domaćoj
šumarskoj struci.
Uvidiv naši domaći šumari, da je uzajamna radnja neocjcniva korist
u gospodarstvu pojedinaca i cielosti i da je ona najvažniji faktor u sticanju
materialnih dobara, sastadoše se 26. ožujka 1876. u Zagrebu svrhom,
da ustroje hrvatsko-slavonsko šumarsko družtvo sa sjedištem u Zagrebu, izabrav
si odbor, koji izposlova više odobrenje družtvenih pravila te ravna
poslovi do prve glavne skupštine, koja se je obdržavala dno 14. listopada
1876. u Zagrebu.


Družtvo sigurno je ono prikupište različitih mnieuja, koja se ovdje
izravnavaju u družtvu pretresivaju i po njemu oglašuju različni načini
odgoja^ upotriebljivanja itd. te u obće izkustva crpljena u svih grana šu