DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1877 str. 47     <-- 47 -->        PDF

.45


Krajiške šume i krajiške željeznice--


Krajiške željeznice, koje toli ziiiiiašno nplivaju na unovčenje
dragocienib šuma za sada tako rekne još neposredno carstvn podložene,
ugarskoj kruni doduše podčinjene, nu raateri zemlji do sada
neutielovljene hrvat. slav. Krajine, postaše opet novim predmetom
razprava.


Kako čujemo, namjerava ugarska vlada prigodom dojdučega
đržaviioga sabora, u kojem neima hrvat. slav. Krajina zastupnika
kao što ni u hrvatskom saboru, vladi podnieti predstavku, o kojoj
žalibože dvojimo, da će se jedva prihvatiti.


j Ta se Tec o tom radi, da u Buda-Pešti o krajiških željenicali
tako odluče, da se upotrebi investiciona zaklada na korist Ugarske,
a iz glavne, u budući životni obstanak zaniašno zasjecajue´e
željeznice da postane razštrkam, trgovinu samo u Ugarsku vodeći,
željeznički ogranak.


Kojim pravcem Krajina željeznicu želi, uvidismo iz lipanjskog
središnjega lista za cielokupno šumarstvo pod člankom »krajiške
šume i krajiška željeznica« najme glavnu prugu Zeiuun-Sisak, a
dajemo ujedno na znanje štovanim čitateljem milostivi odgovor
našega prejasnoga vladara, koji se je, blagoizvolio najmilostivije
izraziti krajiškoj deputaciji dne 6. srpnja pr. g. u Beču, »i moja
je želja, da se osnova o krajiškoj željeznici izvede, nu valja ipak
odnošajim zadovoljiti i k tomu pogodan čas dočekati.«


Ove milostive rieči bijahu dragomast na dugotrajne rane
Krajine, i sa radošću čuli su se glasi, da će već sada ugarska vlada
sama zakonsku osnovu o gradjeuju krajiških željeznica ugarskomu
državnom saboru podnieti.


Nu slušajte pako što Ugarska medju krajiške željeznice broji.


Najprije imala bi se pruga Dalja-Vukovar, onda Vukovar-
Vinkovce, zatim valjda nakon duljega vremena Vinkovce-Brod za
priključak Bosne s Ugarskom sagraditi, a po sagradjenju ovih
pruga,;imala bi se linija Brod-Mitrovica u pretres uzeti.


A gdje pako ostaje ovoj prometnim interesom Ugarske toli
pogodno odgovarajućoj liniji glavna pruga Brođ-Sisak, kao priklučak
k jadranskom moru, a gdje savez sa turskimi željeznicami
pruga Mitrovica-Zemun ?