DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1877 str. 26     <-- 26 -->        PDF

/;,; ^ 24 ~


kraćem vremenu što više duga načini. On se neobazire na potrošak
drva nepolažnć vrlednost na crtice i držeć se staroga običaja,
radi dugu za dugom, pri čemu ran netreba misliti.


Nerazmjerno veei interes na popravljanju obrtničke industrije
ima naprotiv onaj, koji daje posao te samo o njem zavisi,
da zapodjene bolje izradjivanje, S toga imao bi on skrbiti za uređjenje
podhvata, kojim bi postigao probitke, već u prvom početku
uvedenja, našto imao bi osobito paziti.


U tu svrhu preporučalo bi se namještenje posebnoga u računjanju
i risanju donekle uvježbanoga pomoćnoga osoblja, koje
bi se bavilo ulaganjem vrsti, označivanjem razdielbe trupaca i nagledanjem
poradjivanja drva. Ovim načinom postiglo bi se bolje
poradjivanje drva, što bi probudjivalo radnike na veču pažnju,
skoje bi skoro uvidili vlastitu korist a obrtnička industrija znatno
bi napredovala.


Da li bi se troškovi naplatili, biti če sigurno prvo pitanje?
Na temelju izkustva može se lahko dokazati, da se polag sadanjega
višje opisanoga postupanja gubi kod svake duge 2 mm. n debljini
a 6 mm, u širini, dakle oko lO^^ što kod produkcije od 100.000
komada iznosi 10.000, a kod šumske ciene od 100 for. gubitak od
1000 for.


Sravnjivanja najobičnijib miera sadržaje skriž. 16. Smjere
duga dane su [u metričkoj — staro parižkoj i bečkoj mjeri i to
za širine i debljine u svežem i na zraku osušenom stanju na temelju
izkustva, da naime duge sušenjem na zraku 7% prijašnjega
iznosa gube. , Ova skrižaljka pokazuje ujedno potrebno najmanje
razdielenje u širini i debljini duge, koja se imade povećati za 1%
obzirom na bezuvjetni odpadak prigodom izradjivanja, kada željenu
debljinu zadobiti bočemo,