DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1877 str. 23     <-- 23 -->        PDF

21


svoj maksiitium, a onda opet pada. 0?e ćiajemce pokazuju nam,
da se od tantili stabala široke duge ueproizvadjajn/ izim n veo
navedenom slučaja, kada to financialoi obziri opravdati mogu.
Paziti valja^ da se pogledom ua to ueM kod vrlo debelih stabala
smesti dali, đočim se i ova imadu smatrati kao stabla, koja sastoje
iz poredanih kolobara.


Skrižaljk a 15. kao pregled skriž. 3 — 14 sadržaje svotni i
prosječni broj 17 cm. širokih i 30 mm. debelih duga, koje se dobivaju
pod raznimi debljinami srca iz pojedinih trupaca s jedne strane,
sđruge s trane sadržaje kockastu sađržiuu trupca i potrošak sirovog
drva sa bieli (Splint) na 1000 kmd. takovih 1 metar dugačkih
duga. Napokon sadržaje skrižaljka pregled jedino kroz debljine
stabala uvjetovane razlike u potrošku sirovog drva na 1 km, robe
kao i ciene sirovog kockastog metra, koje sliede iz računa na
temelju ustanovljene ciene duga po 100 for, na pauju.


Za proračunanje sadržina pojediuili trupaca uzeta je debljina
bieli na temelju izkustva prosjekom sa 4 cm., a promjer trupca
prema dolnjem kraju sa 2 cm. večim. Njeki broj trupaca sadržaje
svako deblo, koje je uamienjeno ovomu upotriebljivauju i čiji odpadci
računajući od panja u pojedinih slučajevili drogi biti mogu,
stoga opažuje se sliedeće.


Po normalnom stablu, koje je uijerenjem. stabalah u velikom
broju pronadjeno za ovdašnji kraj, padaju debljine stabla kako sliede:Razlika promjera Eazlika promjera


cS. ^


med ju luedjii §1


i— .^


dohijim i gornjim dolnjim i gornjim,


pojedince skilpa PM M
´r-t pojedince skupa
metara <3 e B t i m e t ] a metara C€ . n t i m 613 a
1 .6.570 6.570 6.570 13 1.290 23.570 1.813
2 3.680 10.250 5.125 14 1.290 24.860 1.776
3 1.785 12.035 4.012 15 1.290 26.150 1.743
4
5
, 1;785
1.120
13.820
14.940
3455
2.988
16
17
1.290
1.840
27.440
28.780
1.715
1.693
. G 1.120 16.060 2.677 18 1-340 30.120 1.673
7 1.035 17.095 2.442 19 1.795 31.915 1.680
8 1.035 18.130 2.266 20 1.795 33.710 1.686
9 1.040 19.170 2.130 21 1.800 35.610 1.691
10 1.040 20.210 2.021 22 1.800 37.310 1.696
11 1.035 21-246 1.931 23 1.660 38.970 1.694 12
1.035 22.280 1.857 24 1,660 40.630 1.690