DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1877 str. 22     <-- 22 -->        PDF

-^ 20 -


dosta preporaai i naglasiti, đa u poslu proizvadjauja bude svaka
naredba osnoTaua na točnom računu/


Jasnije dokazuju nam tu potrebu u tom pravcu u priloga
pobilježeni podatci, u kojili skoro sve debljine trupaca odnosno
stabala imđjene bijahu na duge uz predpostavu nekoga broja
nerabivib trupaca.


Da se novčana i prištedua kombinacija olahkoti, ustanovljena je
dimenzija duga na 1 mm. duljine, 17 cm. reducirane širine i 30
mm. debljine, što podpunoma odgovara normalnoj dugi, koja je
u trgovini poznata. Prema svrsi i zadaći ovoga predloga jeste
počam od 8 em. do 17 em. svaka širina razdieljena.


Predstavimo li si po odbitku nerabivog srca ostatak promjera
razđieljen u željene širine duga, dobijemo razne debljine kolobare,
kojih, broj od promjera trupca zavisi; a skrižaljk a L pokazuje
faktično razdieljenje trupaca, đokazujuč, koliko kolobara i kakove
širine može se od trupca izvaditi. Prigodom kalanja, dakle prva
je zadaća, da se prosudi, koliko je srce, pa da se prema nalazku
izluči; a ostali dio rabivoga drva, koji se nalazi do bieli na tanjem
kraju trupca, razvrsti.


Pošto je najmanja širina duge 8 cm., bilo bi probitačnije več
iz obzira štednje drva, da se izabere mjesto 16, dvaput 8 cm., a
mjesto 17, 8 1 9 cm. širine. Nu pošto se ove radi dvogube širine
razmjerno Večih ciena više traže, to imadu i veeu prednost pred
ostaiimi i kod njih se može dopustiti razmjerno tratenja drva, izim
kod onih trupacah, koji su manje od 44 cm., a više od 108 cm.
debeli, kod kojih se radi večega gubitka drva na širine duga obzir
uzeti mora. Skrižaljk a 2. sadržaje obode kolobara 1. skrižaljke,
a kada se ovipodiele, željenom debljinom duge — ovdje rr: 30 mm. —
onda dobijemo broj komada sadržanih u kolobaru. Pošto se mora
trupac ponajprije dieliti u odiele, koji moraju imati parni broj
duga radi veće prijanjavosti, koju drvo ima, nisu sve duge odiela
jednake debljine; njekoje duge biti će jače, druge pako slabije,
što zavisi o djelivosti obodnih duljina, nu sve duge skupa sačinjavaja
ipak naznačenu svotu debljina. ´


U skrižaljki 3-14 izkažuje se množina duga, koja se
može dobiti poiag pojedinih širina kao i kad se duge svedu na
17 cm. Iz istih može se zaključiti, da kod jednakih skupnih promjera
reducirani broj duga uzprkos rastućemu promjeru srca tako
dugo raste, dok faktična širina duga jošte pada, i tamo postigne