DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1877 str. 21     <-- 21 -->        PDF

19 —


Precllozl 0 štednji drva u prolzvadjanju
francezkih doga


od


Adolfa Danhelovskoga, šmnamika u Milioljcu
(Slavoniji). , ,


,: S napredovanjem obrtničke industrije u slavonskili lirastieih


istom se je neznatno poboljšao i npriličio od početka običajni po


stnpak kod proizvađjanja francezkih dnga, premda ova vrst robe


zaslnžnje, da se največom štednjom proizvadja, dočim su njoj na


mienjeni najkrasniji hrastici.


Kod razkalanja trupaca i izradjivanja duga vrsi vješt radnik
n pravilu samo mekanički svoj posao, porazdieljujue i razvršeiijuć
sirovo drvo, te niti neopazi koristib, koje mu se često i nehotice
izmaknu. Pa ipak ovisi sav nspieh samo od pravoga i štedljivoga
razdieljenja stabla na odsjeke prave duljine i od razdieljeDJa trupca.
Jer kao što god na duljine odsjeka ima upliva porast stabla i
njegova krošnjavost, tako mora biti širina duge primjerena debljim
trupca, inače se bezuvjetno ovim načinom mnogo drva potrati.


Erištednji drva ide u prilog sad veča, sad manja dužina,
širina i debljina duga, pri čem je moguće poredati širine tako, da
se drvo sve do srca, koje je nerabivo, upotriebiti može. Poznato je,
da su u običaju duge od 50 em. duljine u postupnosti od 8—8 cm. širinom
od 8 — 17 cm. u postupnosti od 1 — 1 em., a debljine od 14 mm.
dalje od 9—9mm. Ovime se omogućuje, da se može na šteđuju drva
imati potrebiti obzir, pri čem se razumieva, da se užje duge imaju
izradjivati od tanjih stabalah ili trupacah. Odstupanje od ovoga
pravila moglo bi se samo u onom slučaju opravdati, kada bi
zahtievala novčaua korist sa spekulativnoga gledišta da se načine
širje duge uzprkos velikim odpadkom drva. U ovom slučaju imadu
se obziri štednje podrediti spekulaciji.


Ako se uvaži, da se često stanovite dimenzije robe vee u
početku djela predaju radniku na izradjivanje, tada se nemože