DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1877 str. 20     <-- 20 -->        PDF

^ 18 ~


naputku, uzimao za podloga poreza. Ta pogibelj tim je veća, do


cira
blago Baših šumali sačinjava najznamenitiji clio narodnoga


imetka, osobito ako se uvaži, đa nemamo nikakovili obćilah, ni


kakove trgovine^ riecju nikakovik izdašnijih izvorab prihoda.


Neka dakle visoka zemaljska vlada posveti svoju pozornost


ovoj velevažnoj stvari i nastoji, da se prieteće zlo odvrne, što bi


se dalo postići sliedećim alternativnim predlogom, i to podpurto


(kao
pod A)^ ili aproksimativno (kao pod B-)


A) Da se umjesto načina proraćunanja priboda, kako se u


naputku propisuje, pritvati naćin šumsko-financijalnoga računa,


pa da se prema načelu toga računa i naputak dosljedno modificira.


B) Za slučaj, da bi nemoguće bilo izvesti predlog J., neka
se način, označen u naputku rabi samo uz sliedeće modifikacije,
naime:


1. Da se mjesto skrižalakah o prihodu, koje su navedene u
naputku, prihvate i rabe ovdje priložene skrižaljke *.
2. Da se, mladji dobni razredi ne obzirom na sječive stojbine
drva, nego obzirom na njihovu pravu sposobnost prihoda posebno
uzimlju i proraeunaju.
3. Da se prihod od sjemena, šiške, koji obično počima u srednjoj
stojbinskoj dobi neproračunava na cielo trajanje dobe obhodnje,
dotično stojbinske dobe, nego na odnosne dielove iste, to jest, na
dobu nosivosti.
4. Da se za izdane troškove gojitbe dopusti pravedno ukamaćenje
i da se samo na prihod od tla udari porez.
5- Da se troškovi čuvanja i uprave uzmu u širjem smislu,
da se
dakle tuj uračunaju takodjer obćeniti troškovi i rukovanja.
U Zagrebu, 26. rujna 1876.


Za hrv. slavonsko šumarsko đružtvo, u smislu sjeđničkoga
zaključka od 22. i 23. kolovoza 1876.


Predsjednik:
Tajnik:,


A. Tomić.
y. KOrSškeBji.
^) Skrižaljke o prihodu sve priobcujemo ovdje.
TJr