HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

PROJEKT DIGITALIZACIJEANALIZA SUSTAVA
  Obuhvaćeno godišta: 143
  Izdano svezaka: 1088
 stranica:82712
 digitalizirano (GB):13,24
 
Obrađeno članaka:

15900
  Pronađeno autora: 2961
  - od toga u Imeniku: 824
  Pisano o šumara: 762
 
Indexirano pojmova:

12455875
  Različitih riječi: 951860


Šumarski list izlazi bez prekida od 1877. godine i kroz to vrijeme etablirao se kao značajano znanstveno, stručno i društveno glasilo šumarske znanosti i struka, odnosno Hrvatskog šumarskog društva, kao središnje udruge šumara u Hrvatskoj. Kroz godine na oko 70000 stranica prikupljena je značajna građa i ona je naravno dostupna u tiskanom obliku u knjižnicama u Hrvatskoj, odnosno u knjižnici izdavača.

U 2007. godini, u 130. godišnjici izlaženja HŠD je pokrenuo akciju cjelovite digitalizacije građe otisnute u Šumarskom listu. Ideja je bila da se koristeći suvremene tehnologije ckelokupno izdanje učini općedostupnim cijelom čovječanstvu. Rezultati ovih značajnih napora već su globalno dostupni na internetu i svatko može doći do svakog do sada digitaliziranog broja i njime se normalno koristiti. Cjelokupna arhiva dostupna je na adresi: sumlist.sumari.hr

U ovoj arhivi bit će objavljeni svi brojevi Šumarskog lista u PDF formatu, a to znači da ih se može normalno otvoriti i čitati. Kako su tekstovi i strojno rekognirani moguće je (uz izvjesne greške koje su u strojnom čitanju moguće, tekstove u časopisu označiti i kopirati, odnosno koristiti u svojim tekstovima.

ZA DIGITALIZIRATI:
1 900600
2 900500
3 900400
4 11393
5 11392
6 11396
7 44
8 43
9 42
10 41/1
11 41
12 40
13 39
14 38
15 37
16 36
17 35
18 34
19 33
20 32
21 31
22 30
23 29/1
24 29
25 28
26 27
27 26
28 24
29 23/2
30 23/1
31 23
32 22
33 21
34 20
35 19
36 18
37 16
38 15
39 14
40 13
41 12
42 11
43 10
44 9
45 8
46 7
47 6
48 5
49 4
50 3
51 2
52 1